Godkjenner PUD for Tyrving – investeringer på 6,2 milliarder

Alvheimskipet. FOTO: Aker BP
Publisert 8. juni 2023

Olje- og energidepartementet godkjenner plan for utbygging og drift av Tyrving, tidligere Trine & Trell, som skal knyttes inn til produksjonsskipet på Alvheim.

— Det er imponerende å se hvordan rettighetshaverne har jobbet med utvikling av Alvheim gjennom flere år. På 15-årsdagen til feltet er det derfor en stor glede for meg å godkjenne nok en utbyggingsplan til et nytt felt i dette området, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Tyrvingfeltet ligger i den midtre delen av Nordsjøen og bygges ut som en havbunnsutbygging med tre brønner koblet opp mot produksjonsskipet Alvheim FPSO. Tyrvingfeltet består av de to petroleumsforekomstene Trell og Trine samt prospektet Trell Nord. 

Forventet oppstart av produksjonen er i første kvartal 2025 og operatøren forventer at feltet vil produsere i 15 år.

Utbyggingen av Tyrving vil utnytte den forlengede levetiden rettighetshaverne har planlagt for Alvheimfeltet, øke produksjonen og redusere både enhetskostnadene og CO2-utslippene per fat.

— Det er positivt at rettighetshaverne velger å utnytte eksisterende infrastruktur til å utvikle nye ressurser i et kjent område på sokkelen. En slik utbyggingsløsning forlenger levetiden til viktige felt på norsk sokkel i en tid der Europa virkelig trenger stabile leveranser av olje og gass, sier Aasland.

Investeringene i prosjektet er beregnet til om lag 6,2 milliarder kroner, og de nasjonale sysselsettingsvirkningene er anslått til 3 300 årsverk gjennom levetiden til feltet. Forventede utvinnbare ressurser er i utbyggingsplanen beregnet til om lag 4,1 millioner Sm3 oljeekvivalenter.

Aker BP er operatør for Tyrvingfeltet, som består av utvinningstillatelsene 102 F, 102 G, 036 E og 036 F. De øvrige rettighetshaverne er Petoro AS og PGNiG Upstream Norway AS.

Prosessert gass fra feltet vil bli transportert via eksisterende eksportsystem på Alvheim, som er knyttet opp mot rørledningssystemet SAGE (Scottish Area Gas Evacuation). Olje stabiliseres og lagres på Alvheim FPSO i lagertanker, før transport med tankskip til markedet. Alvheim FPSO vil sørge for forsyning av strøm, løftegass og kjemikalier.

Siste fra forsiden

+

Nå eier Japex hele butikken

+

Johan Sverdrup fase 3 har passert DG1

+

Noble Invincible plugger åtte brønner på Hod A

+

Utsetter produksjonsstart til 2025

+

Wellesley fant mer olje og gass i Troll/Fram-området

Arbeider fikk beina i klem på boredekk – hendelsen granskes

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger