Gransker brønnkontrollhendelse på Gullfaks C

Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Publisert 2. februar 2023

Petroleumstilsynet har iverksatt gransking av en brønnkontrollhendelse på Gullfaks C-innretningen 25. januar 2023.

I forbindelse med brønnoperasjon på en av produksjonsbrønnene på Gullfaks C-innretningen, ble det 25. januar 2023 observert flere brudd på kveilerøret, samt fall i brønnhodetrykk. Bruddene settes i sammenheng med eksponering for hydrogensulfid (H₂S). 

Brønnen ble stengt inn ved å aktivere brønnsikringsventilen (BOP) og bore-/brønnoperasjoner ble stanset. Det er ikke meldt om lekkasje fra brønnen.

Ptil har besluttet å iverksette egen gransking av denne hendelsen. 

Oversikten over uønskede hendelser i Energi24 Database viser at det har vært 10 brønnkontrollhendelser på Gullfaks-feltet de siste tre årene. I databasen finner du også beskrivelse av hver enkelt hendelse basert på operatørens varsel til Petroleumstilsynet. 

Kilde: Energi24 Database

 

Siste fra forsiden

+

Tre CAT D-rigger med ny kontrakt – den siste står på liste i Australia

Transocean Endurance vinner kontrakt i Australia – kan bli borte til 2026

Får ekstra-brønn – sikter seg inn på start i mai

+

Kutter i dagratene for CAT D-riggene i nye avtaler

+

Island Innovator hjem til Norge – men bare for klargjøring til neste jobb

Opptil 15 milliarder kroner i subsidier for å få realisert Sørlige Nordsjø 2

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger