Gransking: Derfor ble stigerørspakke frakoblet ved et uhell
Pressemelding
10. mai 2019
Foto: Equinor
Gransking: Derfor ble stigerørspakke frakoblet ved et uhell
Pressemelding
10. mai 2019

Petroleumstilsynet har sluttført granskingen av en hendelse på West Hercules 16. januar, hvor nedre stigerørspakke (LMRP) utilsiktet ble frakoblet.

Granskingen har identifisert flere brudd på regelverket, melder Ptil.

«Den direkte årsaken til hendelsen var feil ved det automatiske frakoblingssystemet (ADS – Automatic Disconnect System) som gav signal til frakobling av nedre stigerørspakke fra BOP», skriver tilsynet.

Slik beskrives hendelsen:

Klokken 22:46 den 16. januar ble den nedre stigerørspakken utilsiktet frakoblet idet bunnhullsstrengen skulle passere ned gjennom utblåsningsventilen (BOP).

Hendelsen skjedde i forbindelse med klargjøring til boring av 12 ¼»-seksjonen i brønnen. Boring av topphullseksjonene 42″ og 17 ½» var ferdigstilt. Dette innbefattet boring, sementering og trykktesting av siste satte foringsrør 20×13 3/8″ på 595 meter målt dyp.

Det var rolig sjø med 0.4 meter hiv og gode værforhold da hendelsen skjedde. Vanndypet på lokasjonen er 293 meter.

Da nedre stigrerørspakke ble frakoblet ble kutteventilen automatisk aktivert, og væsken (sjøvann) fra stigerør ble drenert ut i sjøen. Observasjoner i ettertid viste at kutteventilen ikke hadde kuttet borestrengen. Den var låst fast i kutteventilen i BOP.

Brudd på regelverket

Ptils gransking har identifisert seks avvik fra regelverket. Disse kan knyttes til:

  • Risikostyring
  • Kompetanse og kapasitet
  • Prosedyrer og etterlevelse
  • Vedlikehold
  • Endringsstyring