Gransking: Kjedeanker løsnet og falt 10 meter – kunne endt med dødsfall
Glenn Stangeland
18. februar 2020
Gransking: Kjedeanker løsnet og falt 10 meter – kunne endt med dødsfall
Glenn Stangeland
18. februar 2020

Etter å ha gransket en hendelse som skjedde på Transocean Norge 6. november i fjor, har Transocean og Equinor konkludert med at potensialet i hendelsen var «større enn først antatt».

«Granskingsgruppen har vurdert potensialet i hendelsen til å være større enn først antatt, og kunne under ubetydelig endrede omstendigheter ha ført til dødsfall», skriver Equinor i et oppdatert varsel om hendelsen til Petroleumstilsynet.

Det var et kjedeanker på 52 kg som løsnet under trekking av utblåsningsventilen (BOP). Dette landet på en kant på BOP-rammen 10 meter under.

Har rettet utstyrsfeil

Ifølge det første varselet var det ikke personer i nedslagsområdet under operasjonen. Og området ble sperret av etter hendelsen, ifølge varselet.

«Som følge av hendelsen, har aktuelt utstyr blitt modifisert, slik at liknende hendelse ikke skal kunne skje igjen. Transocean har vært i kontakt med NOV og fått opplyst at utstyret som var installert på Transocean Norge, ikke er brukt på andre mobile enheter», skriver Equinor.

Equinor ønsker ikke å kommentere saken overfor Energi24, og henviser til Transocean. Transocean har ikke svart.

Ifølge Petro Database har det vært fem uønskede hendelser med fallende gjenstander på Transocean Norge det siste halve året.

– Vi er klar over hendelsene og følger dem opp, både som enkelthendelser og i sammenheng. Vi vet ikke årsaken til at det har vært flere hendelser på riggen. Transocean har meldt inn hendelsene selv og er klar over utfordringen, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil til Energi24.

Her er en beskrivelse av de fem hendelsene slik de er varslet inn til Ptil av Equinor:

3. januar 2020

Hurtigkobling løsnet og falt ned fra riser kran til main dekk. Ingen observerte at hurtigkoblingen falt og det var ingen personer i området. Området ble øyeblikkelig avsperret da hurtigkoblingen ble funnet på dørken. Hurtigkobling er sikret med slange og gjengeparti når riseråk er i bruk, men har ingen sekundær sikring når riseråk er frakoblet. Krana var parkert og sjøsikret med riseråk frakoblet da hendelsen inntraff.

27. desember 2019

Ett 6-1/2″ drill collar stand kom ut av latch fra fingerbord og la seg over på tvers i boretårnet fra babord side til styrbord side. Det var boredekksarbeidere i rød sone i forbindelse med vasking/rydding av boredekk. Da hendelsen inntraff var det riggbevegelser som følge av dårlig vær. Området er avsperret. Undersøkelser pågår.

14. desember 2019

Under trekking av boreriser løsnet 5 av 8 stk plast guidefinne-segmenter á 26 kg og falt til sjø. Segmentene var da i moonpool, ca 10 meter under rotasjonsbordet og ca 20 m over sjø. Mangler ved innfestning av segmentene ble observert av personell i moonpool før de falt. Det var ingen personer i umiddelbar nærhet da hendelsen inntraff. Operasjon ble stanset og TOFS gjennomført med alt involvert personell for risikovurdering før videre arbeid. Sjekket alle tilgjengelige guidefinner og sikret disse før trekking av riser ble gjenopptatt. Det ble også foretatt ekstra sjekk av guidefinner på boredekk under trekking av riser gjennom rotasjonsbord. Området ble avsperret med vakt både på boredekk og riserdekk ved nedlegging av risere med guidefinner. Guidefinner og innfestning til riser vil bli inspisert og reparert og verifisert tilstrekkelig sikret før bruk.

6. november 2019

Under trekking av BOP gjennom splash sone løsnet et kjedeanker til ‘hands free goose neck svivel’ (som er montert på riser tension systemet). Kjedeankeret landet på en kant på BOP rammen. Det var ikke personell i nedslagsområdet under operasjonen. Det ble gjennomført en time out for safety, BOP ble trukket gjennom splash zone og sikret på BOP carrier. Området ble sperret av og operasjonen ble stoppet. Brønnen var temporært plugget og riggen var i sikker sone da hendelsen inntraff. Det vil bli iverksatt etterforskning av hendelsen for å blant annet vurdere potensial under ubetydelige endrede omstendigheter. Vekt: 52 kg, Antatt fallhøyde: 10 m, Energi: 5101 J

13. september 2019

Under rutineinspeksjon av nedre drill line stabilisator ble det oppdaget at en av rullene hadde falt av stabilisator og falt ned til underliggende nivå. Hjul, foring/hylse, bolt og mutter hadde landet samme plass på nivået under. Svakhet i rulle hadde tidligere blitt identifisert, og underliggende område var derfor avsperret. Det var derfor ingen personell i området da hendelsen inntraff. Tiltak: 1. Området og underliggende nivå forblir avsperret og utilgjengelig for personell. Dette er kommunisert til involvert personell. 2. Det utføres regelmessige inspeksjoner av de andre rullene. 3. Rullene vil bli byttet ut så snart deler og personell ankommer riggen.

Søk i alle uønskede hendelser de siste tre årene – prøv Petro Database!