Granskingen ferdig – dette skjedde da «Sjoborg» kolliderte med Statfjord A
Pressemelding
22. november 2019
Statfjord A. (Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA).
Granskingen ferdig – dette skjedde da «Sjoborg» kolliderte med Statfjord A
Pressemelding
22. november 2019

Petroleumstilsynet er ferdig med sin gransking av hendelsen der forsyningsfartøyet «Sjoborg» kolliderte med Statfjord A 7. juni i år.

Mens «Sjoborg» lå ved Statfjord A, mistet fartøyet motorkraften til to av tre baugthrustere. «Sjoborg» drev da vekk fra posisjonen sin og kolliderte med Statfjord A.

En av mannskapet om bord på «Sjoborg» ble truffet i ansiktet av en dieselslange.

«Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne denne hendelsen hatt mulig fatalt utfall», skriver Petroleumstilsynet.

«Sjoborg» fikk store skader på mast og utstyr over styrehus og inntrykking av skrogets aktre styrbord side, mens Statfjord A fikk skader på livbåtstasjon.

Det var 276 personer om bord på Statfjord A da hendelsen skjedde. På grunn skadene på livbåtstasjonen, og dermed redusert livbåtkapasitet, ble 218 personer evakuert med helikopter til andre innretninger i området. 58 personer ble værende igjen om bord.

Omfanget av materielle skader kunne blitt større dersom det hadde tatt lenger tid å få tilstrekkelig kontroll til å flytte «Sjoborg» bort fra Statfjord A, ifølge Ptil.

Andre værforhold kunne blant annet gjort flyttingen mer krevende.

Produksjonen var nedstengt på grunn av revisjonsstans.

«De direkte utløsende årsakene til hendelsen var avdrift som følge av manglende thrusterkraft og at laste-/losseoperasjonen foregikk på lo side (værsiden).»

Granskingen har ikke identifisert brudd på regelverket, melder Ptil.

«Men vi har observert forbedringspunkt innenfor to områder. Dette gjelder etterlevelse av aktivitetsspesifikke operasjonsretningslinjer og håndteringen av bulkslanger.»

Petro database – 790 kr/mnd
Les operatørenes egne varsler om alle uønskede hendelser de siste tre årene