Grønt lys for å sette Hanz i produksjon

Foto: Aker BP
Publisert 27. februar 2024

Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.

Utbyggingsløsningen innebærer gjenbruk av undervannsinstallasjonen på Jette-feltet som ble stengt ned i 2016.

Investeringskostnadene for utbyggingen av Hanz er, ifølge operatøren, estimert til om lag 4,2 milliarder kroner.

Operatørens anslag over utvinnbare ressurser, hovedsakelig olje, er 19,65 millioner fat oljeekvivalenter

Aker BP forventer oppstart i første kvartal 2024.

Aker BP er operatør i utvinningstillatelse 028 B med 35 prosent eierandel, mens de øvrige rettighetshaverne er Equinor (50 prosent) og Sval Energi (15 prosent).

Skal bore 16 letebrønner i år: – Fokuserer på nye tie-backs

Siste fra forsiden

Har satt Hanz i produksjon

+

Rusten BOP sendt til land for overhaling

Ventyr har signert kontrakten for Sørlige Nordsjø II

+

Oppdaterer med flere nye avtaler for Transocean-rigger

Vår Energi har gjort oljefunn i Nordsjøen

+

Trenger flere svar – returnerer til Heisenberg-funnet

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger