Grønt lys for å sette Yme i produksjon
Pressemelding
11. august 2021
Foto: Colin H.F. Dobinson, Equinor
Grønt lys for å sette Yme i produksjon
Pressemelding
11. august 2021

Myndighetene har gitt Repsol samtykke til ny oppstart av Yme-feltet i Nordsjøen. Yme skal igjen produsere olje 20 år etter at feltet sist var i drift. 

Oppstarten planlegges i andre halvår 2021.

Yme er ett av de første oljefeltene på norsk sokkel som har blitt gjenutbygget etter at feltet ble stengt i 2001. Da ble videre drift vurdert som ulønnsom.

Yme ble opprinnelig bygget ut med en oppjekkbar produksjonsinnretning og et lagerskip for den ene strukturen, Gamma.

I 2007 ble det godkjent en ny Plan for utbygging og drift (PUD) for Yme, men prosjektet ble aldri fullført på grunn av store kvalitetsproblemer med den nybygde plattformen. 

De nye innretningene som skal tas i bruk omfatter den leide, oppjekkbare bore- og produksjonsinnretningen Mærsk Inspirer og en brønnhodemodul plassert på eksisterende anlegg (caisson). I tillegg er en ny permanent støttestruktur for caissonen installert samt en ny havbunnsramme.

Endret PUD ble godkjent i mars 2018. Utbyggingsprosjektet er forsinket med mer enn ett år. Utbyggerne har estimert de totale investeringene til å bli 12 milliarder kroner, som er over 3 milliarder mer enn estimert kostnad i PUD. 

De utvinnbare reservene i Yme er beregnet til cirka 63 millioner fat olje.