Duva starter produksjonen i august
Pressemelding
28. juli 2021
Gjøa-plattformen. Foto: Neptune Energy
Duva starter produksjonen i august
Pressemelding
28. juli 2021

Myndighetene gir samtykke til oppstart for Duva-feltet i Nordsjøen hvor operatør Neptune Energy anslår reservene til om lag 71 millioner fat oljeekvivalenter.

Olje- og gassfeltet Duva – i utvinningstillatelse 636 – ble funnet så seint som i 2016 og er klart for oppstart med en havbunnsinstallasjon med fire brønner hvorav tre oljeprodusenter og én gassprodusent.

Feltet ligger 14 kilometer nordøst for Gjøa-feltet og havbunnsrammen er knyttet opp til eksisterende havbunnsinfrastruktur på Gjøa. Derfra rutes produktstrømmen fra Duva til plattformen på Gjøa-feltet for prosessering og eksport. Oljen går til Mongstad i Vestland fylke mens gassen sendes til Storbritannia.

Prosjektet har, ifølge operatøren, kostet om lag 5,1 milliarder kroner. Til tross for pandemien, er prosjektet kun noen få måneder forsinket og Neptune Energy forventer oppstart i august.

– Duva er det første funnet i Agat-formasjonen som blir bygd ut og vi håper på flere funn og utbygginger i samme formasjon. Denne utbygningen et godt eksempel på hvordan en kan utnytte eksisterende infrastruktur i nærliggende lisenser i haleproduksjon for å oppnå gode, kosteffektive løsninger for selskapene og samfunnet, sier Kalmar Ildstad, direktør for lisensforvaltning i Oljedirektoratet.