Grønt lys for prøveutvinning fra Rolvsnes
Pressemelding
11. juli 2019
Foto: Lundin Norway
Grønt lys for prøveutvinning fra Rolvsnes
Pressemelding
11. juli 2019

Olje- og energidepartementet har godkjent søknad fra Lundin prøveutvinning fra Rolvsnes-funnet ved Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen.

En vellykket test kan åpne opp for leting i grunnfjell også i andre områder på norsk sokkel, ifølge OED.

Det har tidligere ikke vært forekomster etter olje i et reservoar som på Rolvsnes i Nordsjøen – oppsprukket og forvitret granittisk grunnfjell.

Tillatelsen er gitt for en varighet på 12 måneder. Utvinningen vil skje med gjenbruk av en avgrensingsbrønn som ble boret på feltet i 2018. Brønnen knyttes opp mot plattformen på Edvard Grieg-feltet og olje og gass vil bli prosessert og eksportert sammen med olje og gass fra Edvard Grieg- og Solveig-feltene.

Planlagt oppstart er i andre kvartal 2021.