Hanz er satt i produksjon

Foto: Aker BP
Publisert 22. april 2024

Aker BP rapporterer at produksjonen har startet fra Hanz, en havbunnsutbygging tilknyttet Ivar Aasen-plattformen i Nordsjøen. 

Totale investeringer er i underkant av fem milliarder kroner og totale reserver er rundt 20 millioner fat oljeekvivalenter.

– Dette er et nytt, godt eksempel på hva vi kan få til når vi jobber sammen med våre leverandører som ett team mot felles mål og med felles insentiver. I tillegg har innovative løsninger med resirkulering og bruk av trykkstøtte bidratt til lavere kost og lavere utslipp, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

– Utbyggingen av Hanz-funnet er viktig for utviklingen av Ivar Aasen-området. Produksjonsstart fra Hanz bidrar til at vi kan opprettholde en god produksjon fra Ivar Aasen-plattformen, legger Hersvik til.

Gjenbruk

Hanz ble påvist i 1997. I etterkant av opprinnelig Plan for utbygging drift (PUD) for Ivar Aasen-feltet, som inkluderte utbygging av Hanz, har prosjektet modnet frem en forbedret løsning med gjenbruk av undervanns produksjonsutstyr (SPS) fra Jette-feltet. Det er første gang produksjonsutstyr er gjenbrukt i en ny feltutbygging på norsk sokkel.

I tillegg ble strategien for hvordan oljen og gassen skal produseres endret ved bruk av krysstrømningsbrønn for vanninjeksjon. Det gir vesentlig redusert kraftforbruk, mindre bruk av kjemikalier og mindre utstyr på havbunnen.

– Den valgte utbyggingsløsningen gir både bedre prosjektøkonomi og betydelig lavere utslipp og miljøavtrykk enn det vi opprinnelig planla for. Dette er helt i tråd med Aker BPs kontinuerlige jakt på forbedringer, hvor målet er å produsere med lav kost og lave utslipp, sier direktør for prosjekter i Edvard Grieg og Ivar Aasen-området, Stine Kongshaug McIntosh.

Påvist i 1997

Siden utbyggingsløsningen for Hanz ble endret etter at PUD for Ivar Aasen var levert, sendte partnerskapet i desember 2021 en formell underretning om investeringsbeslutning og valgt konsept til myndighetene.

Feltet ble funnet i 2008, og ble satt i sammenheng med andre funn i området, blant annet Hanz som ble påvist allerede i 1997. Første olje fra Ivar Aasen ble produsert 24. desember 2016. Ivar Aasen får strøm fra Edvard Grieg-plattformen, som ligger ti kilometer mot sørøst. CO2-utslippene fra Ivar Aasen er redusert til et minimum etter at feltet i 2022 fikk strøm fra land via Johan Sverdrup-feltet.

Rettighetshavere er Aker BP (35%, operatør), Equinor (50%), Sval Energy (15%).

Siste fra forsiden

Vår Energi selger 20 prosent av Bøyla til Concedo

+

Investerer 12 milliarder i videreutviklingen av Troll

+

Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord

+

GoliatVind: – 2 milliarder kroner i støtte er en god start, men ikke nok

Enighet om flyteriggoppgjøret – generelt tillegg på 43.000 kroner

+

Equinor har gjort oljefunn i produksjonsbrønn

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger