Har startet avgrensningen av Dugong
Redaksjon
1. mars 2021
FOTO: John Økland
Har startet avgrensningen av Dugong
Redaksjon
1. mars 2021

Neptune Energy og partnerne har startet boringen av en avgrensningsbrønn på Dugong-funnet, som ligger i nordre del av Nordsjøen.

Brønnen bores av Deepsea Yantai, en ny halvt nedsenkbar rigg som eies av CIMC og opereres av Odfjell Drilling.

Det Neptune-opererte Dugong-funnet, i utvinningstillatelse 882, var et av de største funnene på norsk sokkel i 2020. Neptune anslår utvinnbare ressurser til å være mellom 40-120 millioner fat oljeekvivalenter (boe).

“Takket være et godt samarbeid mellom Neptune, våre lisenspartnere og nøkkelleverandører, er fremdriften i Dugong-prosjektet god, med oppstarten av borekampanjen som en viktig milepæl. Dugong er et spennende nytt funn, som ligger nær eksisterende infrastruktur og med potensial til å bli et nytt vekstområde for Neptune i Norge,» sier administrerende direktør i Neptune Energy i Norge, Odin Estensen.

Dugong ligger 158 kilometer vest for Florø, i nærheten av Snorre-feltet, og med en vanndybde på 330 meter. Reservoaret ligger på 3350 – 3400 meters dybde.

-Formålet med avgrensningsbrønnen er å samle inn mer opplysninger om reservoaret, strukturen og utvinnbare ressurser, slik at partnerskapet kan optimalisere utbyggingsløsningen. Data fra denne brønnen vil også gi verdifull informasjon som kan bidra til å minimere risiko knyttet til ytterligere lete – og utbyggingsmuligheter i lisensen og i området rundt, sier Neptune Energys letedirektør i Norge, Steinar Meland.

Neptune og Dugong-partnerne planlegger å bore en letebrønn i lisensen i tredje kvartal 2021, kalt Dugong Tail-prospektet.

Også her er det Deepsea Yantai som skal bore.

Dugong-lisenspartnere: Neptune Energy (operatør og 45%), Petrolia NOCO (20%), Idemitsu Petroleum Norge (20%) og Concedo (15%).