Har startet produksjonen fra Dvalin

Illustrasjon: Wintershall Dea
Publisert 23. august 2023

Wintershall Dea har startet produksjon fra  gassfeltet Dvalin i Norskehavet sammen med sine partnere Petoro og Sval Energi. Gassen fra Dvalin gir nok energi til å varme opp to millioner europeiske hjem.

Feltet styrkes Norges posisjon som den største gassleverandøren til Europa. På platåproduksjon vil Dvalin produsere nok energi til å varme opp mer enn to millioner hjem daglig. De økte gassvolumene kommer samtidig som Europa fortsetter å lete etter forutsigbare, langsiktige leveranser av naturgass, heter det i en pressemelding.

– Vi vet at det vil bli økt etterspørsel etter gass i Europa i vinter, og leveransene fra Norge vil være viktige. Wintershall Dea og partnerne har jobbet målrettet for å sette Dvalin i produksjon på en trygg måte slik at feltet kan bidra vesentlig til å sikre energiforsyningen i Europa, sier Dawn Summers, konserndirektør for operasjoner (COO) i Wintershall Dea.

Feltet har vært stengt siden slutten av 2020 etter at det ble målt høye verdier av kvikksølv i brønnstrømmen. Siden har det blitt installert tekniske løsninger for fjerning av kvikksølv på de landbaserte prosessanleggene på Nyhamna og Tjeldbergodden i Midt-Norge.

– Teamet har jobbet hardt for å håndtere tekniske utfordringer på feltet og for å levere robuste løsninger som gjør at Dvalin kan levere betydelige gassvolumer til våre europeiske partnere langt inn i fremtiden, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.

Dvalin-feltet, inkludert Dvalin Nord-feltet som er under utbygging, har en anslått levetid til 2038.

Casingen tåler ikke gassen – ny utsettelse for problemfeltet

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Boret tørt i Toppand Øst

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger