NTB
Publisert 14. desember 2018

NTB-Kristian Skårdalsmo

Opposisjonen vil skjerpe arbeidsmiljøloven etter Norwegian-dommen, men det er for tidlig å si om loven må endres, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

– Det er ingen åpenbar løsning på dette. Det er ikke gitt at man må endre loven. Det kan godt hende at lovverket er godt nok, men det gjenstår å se. Dommen har akkurat falt, sier Hauglie til NTB.

YS-forbundet Parats leder Vegard Einan diskuterte fredag dommen med Hauglie på hennes kontor.

– Dommen har ført til ganske kraftige uttalelser fra arbeidstakersiden, noe jeg legger merke til og ville høre mer om. Derfor var det naturlig å invitere Parat til et møte for å høre deres synspunkter og betraktninger, sier Hauglie.

Høyesterett slo onsdag fast at morselskapet Norwegian Air Shuttle ikke har arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinpersonale i flyselskapet.

Norwegian vant dermed den langvarige rettskampen mot piloter og kabinansatte, som krevde dom på at morselskapet er deres reelle arbeidsgiver – ikke de nyopprettede datterselskapene de er flyttet over til.

Vant lang kamp

Gjennom en omfattende omorganisering gjennom flere år knyttet til flyselskapets internasjonale vekst, er arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinansatte blitt flyttet fra morselskapet Norwegian Air Shuttle og nedover i konsernstrukturen.

I dag er det egne selskaper for piloter og kabinansatte som leier ut personellet og som har arbeidsgiveransvaret.

I kjølvannet av dommen har Arbeiderpartiet, Rødt og SV alle tatt til orde for å skjerpe arbeidsmiljøloven, slik at arbeidsgiverbegrepet tar opp i seg nye måter å organisere store konserner på.

– Det er en skandale at vi har norske arbeidsgivere som ønsker å ha full styring over lønn og arbeidstid, men ikke ønsker å ta arbeidsgiveransvar og at arbeidsmiljøloven gir åpning for det, sier Aps arbeidspolitiske talsperson Arild Grande til Dagens Perspektiv , som først omtalte saken.

Satt ned utvalg

Hauglie mener imidlertid at Norge har et arbeidsliv og trepartssamarbeid som fungerer godt. Hun har ingen planer om umiddelbart å foreta seg noen nye vurderinger av arbeidsmiljøloven.

– Det er viktig at vi har et lov- og regelverk i Norge som både sikrer selskapenes muligheter til å drive forretningsmessig og vokse i Norge, men som samtidig sikrer ansatte et nødvendig vern og grunnleggende rettigheter. Parat opplever at dommen svekker deres rettigheter betydelig, sier hun.

– Jeg forstår at de blir urolige hvis de opplever at denne dommen øker ubalansene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Parat har kommet med gode betraktninger og synspunkter som jeg vil ta med meg videre.

Hauglie viser til et utvalg under Samferdselsdepartementet som allerede er i gang med å se på forholdene innen luftfarten, også arbeidstakerrettigheter.

– Utfordrer begreper

Parat-leder Vegard Einan var i møtet opptatt av å peke på mulige konsekvenser av dommen. Han er opptatt av at den ikke bare gjelder flyselskapet Norwegian, men at den også gjelder arbeidslivet for øvrig.

– Vi mener nok det er behov for å modernisere arbeidsmiljøloven på dette området, fordi nye selskapsstrukturer og -konstruksjoner utfordrer regelverkets arbeidsgiver/arbeidstakerbegreper, sier han til NTB.

Han tror ikke luftfartsutvalgets arbeid vil være tilstrekkelig.

Einan skal neste uke møte partier på Stortinget for å drøfte saken videre.

Siste fra forsiden

+

Skal investere 20 milliarder kroner i utbyggingen av Fram Sør

+

Mistet kontroll over helikopteret: – Pilotene var desorienterte

Driften på Mongstad i gang igjen etter brannen

+

Sprakk med 31,5 milliarder kroner – tilbakebetalt på 11 måneder

Brannen på Mongstad skal granskes

+

Dolphin Drilling overtar to Transocean-rigger: – Passer perfekt til vår strategi

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger