Henter COSLProspector til Norge – tildelt toårskontrakt i Barentshavet

Publisert 31. august 2023

Vår Energi ser store muligheter for videre vekst og verdiskaping i nord og sikrer seg boreriggen COSLProspector for to-årig boreprogram i Barentsregionen, i samarbeid med Equinor.

Riggavtalen med COSL Offshore Management AS er et samarbeid mellom Vår Energi og Equinor, og sikrer selskapene tilgang til boreriggen COSLProspector for perioden 2024-26, med opsjon for ytterligere tre år.

Riggen er i dag på kontrakt med CNNOC i Kina.

Denne avtalen kommer i tillegg til kontraktene for COSLPromoter og COSLInnovator, som ble offentliggjort tidligere torsdag.

Avtalen representerer en betydelig satsing på leting i nord med mål om vekst og langsiktig verdiskaping i regionen.

– Vi mener potensialet for videre vekst og verdiskapning i Barentshavet er stort. Samtidig legger mangel på infrastruktur, spesielt for gass, begrensninger for videre utvikling av regionen. Leting er derfor avgjørende for å avdekke nye olje og gassressurser som kan danne grunnlag for ny infrastruktur og utbygging av eksisterende og framtidige funn. Vi intensiverer nå aktiviteten i regionen blant annet ved å sikre en dedikert rigg til kontinuerlige boreoperasjoner de neste årene, sier CEO Torger Rød i Vår Energi. 

Vår Energi planlegger å bore både letebrønner, avgrensningsbrønner og produksjonsbrønner i Barentsregionen over en to-årsperiode fra andre halvdel 2024.

Formålet er to-delt:  

  • Avdekke ytterlige petroleumsressurser nær Goliat og Johan Castberg for maksimal verdiskaping og utnyttelse av eksisterende infrastruktur.
  • Målrettet leting etter nye gassressurser som kan lede til utvikling av ny infrastruktur for gass-eksport.

Vår Energi jobber målrettet for å finne løsninger for eksport av påviste gassressurser, som kan utløse høy aktivitet og verdiskaping i regionen. Gassco konkluderte tidligere i år at en rørløsning fra Barentshavet, via Hammerfest og etablering av et nytt prosessanlegg på Melkøya, til Norskehavet har størst potensiale for å kunne realiseres.

– Rapporten viser at ny infrastruktur for gass er mulig å få til og har i tillegg aktualisert behovet for videre leting. Vi er glade for at Gassco arbeider for å realisere utbygging av eksportkapasitet på vegne av felleskapet. Samarbeid og partnerskap mellom aktørene og lokale og sentrale myndigheter er nøkkelen for å lykkes, påpeker Rød.

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

+

Borer to produksjonsbrønner på Askeladd Vest

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger