Slår sammen 20 selskaper til gigantisk industrikonsern
Pressemelding
12. februar 2020
(Foto: Jarle Haugen, Leirvik AS)
Slår sammen 20 selskaper til gigantisk industrikonsern
Pressemelding
12. februar 2020

HitecVision offentliggjør i dag etableringen av Moreld, et stort nytt industrikonsern basert på 20 av selskapene i porteføljen. Selskapene har i dag oljeindustrien som hovedkunde, og Moreld vil gi dem økt fart og større ressurser i transformasjonen mot andre deler av energisektoren, deriblant det sterkt voksende markedet innen fornybar energi. Selskapet vil få cirka 3600 ansatte, og hadde i 2019 en samlet omsetning på 8.8 milliarder kroner med et driftsresultat (EBITDA) på 483 millioner kroner.

– For halvannet år siden sa vi at tiden var inne for å realisere mange av selskapene i denne delen av porteføljen. Men vi må erkjenne at usikkerheten rundt olje og gass har medført at interessen for å tilby relevante verdier selv for veldrevne og lønnsomme leverandørbedrifter har vært svakere enn antatt, kommenterer Atle Eide, senior partner i HitecVision.

– Vi har derfor valgt å stanse salgsprosessene, og vil i stedet utvikle verdiene videre i et mye lengre eierløp. Gjennom den kunnskapsbasen som er opparbeidet i disse bedriftene vil det skapes vekst og nye spennende arbeidsplasser samtidig som vi ivaretar våre forpliktelser overfor investorene i fondene våre, sier han.

Oljesektoren forventes å forbli bærende for selskapet i lang tid fremover. Den lange utviklingsretningen vil likevel handle om bærekraftig virksomhet på land og til havs; offshore vind og offshore havbruk er blant de store, globale vekstområdene hvor selskapene har kjernekompetanse og erfaring.