HitecVision styrer Solveig Gas mot leting og produksjon
Glenn Stangeland
14. november 2019
Illustrasjonsfoto: Gassco
HitecVision styrer Solveig Gas mot leting og produksjon
Glenn Stangeland
14. november 2019

Tidligere i år kjøpte HitecVision 100 prosent av aksjene i Solveig Gas, infrastrukturselskapet som eier 25,6 prosent i Gassled.

I forrige uke kom meldingen om at Solveig Gas Norway AS kjøper en 10 prosent andel i utvinningstillatelsene PL 636 and PL 636B, som omfatter Duva-feltet, som nå knyttes til Gjøa.

Det er dermed åpenbart at den nye eieren ønsker å gjøre infrastrukturselskapet om til også å bli et lete- og produksjonsselskap. E-en og P-en (exploration and production) er også med i beskrivelsen av selskapets aktivitet på HitecVisions egen nettside.

Solveig er, ifølge Oljedirektoratets faktasider, per i dag ikke kvalifisert som lisenseier på norsk sokkel. Men offentlige postlister viser at søkeprosessen er i gang.

Oversikt over kommende letebrønner, feltutbygginger, riggkontrakter og riggklassinger – prøv Petro Database!