Hod-avgrensning skuffet Aker BP
Pressemelding
1. april 2019
Foto: Aker BP
Hod-avgrensning skuffet Aker BP
Pressemelding
1. april 2019

Aker BP, operatør for utvinningstillatelse 033, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 2/11-12 S og undersøkelsesbrønn 2/11-12 A, 1,5 kilometer vest sørvest fra Hod-feltet.

Hod-feltet ble påvist i 1974 og produserte fram til 2013. Nåværende rettighetshavere vurderer om feltet skal bygges ut på nytt.

Før avgrensningsbrønnen ble boret var operatørens ressursanslag for funnet mellom 6 og 12 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje.

Primært letemål for avgrensningsbrønn 2/11-12 S var å avgrense vestlig del av Hod-feltet. Sekundært letemål var å undersøke reservoarbergarter (diatomitter) i miocene i Hordalandsgruppen.

I primært letemål i Hodformasjonen ble det påtruffet et kalkintervall på om lag 120 meter med dårlige reservoaregenskaper. Det var spor av olje i kalkbergartene.

I det sekundære letemålet i Hordalandgruppen ble det påtruffet 200 meter reservoarbergarter med dårlige reservoaregenskaper og spor av olje. Avgrensningsbrønnen klassifiseres som tørr.

Foreløpige beregninger av størrelse på Hod-feltet er innenfor usikkerhetsspennet før boring. Nytt ressursestimat er under utarbeidelse, skriver Oljedirektoratet.