Hod-feltet godkjent for utbygging
Pressemelding
8. desember 2020
Hod-feltet godkjent for utbygging
Pressemelding
8. desember 2020
Olje- og energidepartementet har i dag godkjent utbyggingsplanen for Hod-feltet i Nordsjøen.
Hod er et av de første prosjektene som blir realisert under de midlertidige endringene i norsk petroleumsbeskatning som Stortinget vedtok i juni.
Hod-feltet bygges ut i samarbeid med Aker BPs alliansepartnere med en normalt ubemannet installasjon som skal fjernstyres fra Valhall. Det vil ha svært lavt CO2-utslipp som følge av kraft fra land.

Feltet opereres av Aker BP, som eier 90 prosent. Pandion Energy er partner med 10 prosent eierandel. Totale investeringer i Hod-prosjektet er anslått til rundt 5,7 milliarder kroner. Planlagt produksjonsstart er i første kvartal 2022.