Hod-kontrakt til PG Flow Solutions
Pressemelding
17. juni 2020
Foto: Aker BP
Hod-kontrakt til PG Flow Solutions
Pressemelding
17. juni 2020

Aker BP har på vegne av brønnhodeplattform-alliansen tildelt PG Flow Solutions en kontrakt for leveranse av en rekke pumpesystemer til den ubemannede brønnhodeplattformen på den planlagte Hod-utbyggingen i Nordsjøen.

 Kontraktstildelingen følger en avtale mellom et bredt politisk flertall i Norge om midlertidige endringer i det norske petroleumsskattesystemet. Hod-utbyggingen i Valhall-området er Aker BPs første prosjekt som ble lansert som et direkte resultat av skatteendringene.

 – Det er betryggende å se at operatørselskapene holder ord og igangsetter prosjekter som ble satt på vent som en konsekvens av de ekstraordinære negative effektene forårsaket av Covid-19-utbruddet. Nye prosjekter gjør oss, som leverandør, i stand til å kontinuerlig utvikle tilbudet vårt for å bidra til å gjøre feltutbygginger mer konkurransedyktige og i økende grad anvende denne kompetansen i andre bransjer, som havbruk, fiskeri og fornybar energi, slik vi har gjort det siste tiåret, sier Steve Paulsen, konsernsjef i PG Flow Solutions.

 Den planlagte brønnhodeplattformen som skal hete «Hod B» er det andre prosjektet i Wellhead Platform Alliance, som ble etablert av Aker BP, Kværner, ABB og Aker Solutions i 2017. Plattformalliansens første prosjekt var den suksessfulle Valhall Vestflanke-utbyggingen som inkluderte en vanligvis ubemannet brønnhodeplattform som hadde produksjonsstart i fjerde kvartal 2019.

 I henhold til kontrakten skal PG Flow Solutions levere diverse pumper til plattformdekket, inkludert en trykkutjevningspumpe, ferskvannspumpe, ferskvanns-trykkpumpe, dieseloverføringspumpe og en dreneringspumpe.

 PG Flow Solutions har ikke offentliggjort verdien på kontrakten, som er avhengig av myndighetsgodkjennelse av plan for utbygging og drift (PUD). Selskapet skal håndtere prosjektet ut av sitt anlegg i Sande i Vestfold.