Horisont og Neptune valgte Haugaland Næringspark for Errai

Illustrasjon: Horisont Energi
Publisert 6. januar 2023

Haugaland Næringspark på Gismarvik er planlagt lokasjon for den landbaserte CO2-terminalen til Horisont Energi og Neptune Energy sitt CCS-prosjekt Errai.

Det skriver Horisont i en børsmelding. 

Horisont har inngått en opsjonsavtale med Haugaland Næringspark om å legge den landbaserte CO2 terminalen for karbonfangst og lagringsprosjektet Errai til Gismarvik i Rogaland, hvor Haugaland Næringspark har et av Norges største industriområder. 

Her er infrastrukturen allerede på plass, med tilgang til fiber, strøm, vann og avløp, og et stort havnebasseng med dyphavskai som er ideelt for Errai prosjektet. CO2-terminalen skal ta imot CO2 fra både europeiske og norske kunder, inkludert fra den planlagte CO2 utskipningsterminalen i Rotterdam havn. 

I tillegg til den landbaserte terminalen for mellomlagring av CO2 og kaianlegget vil Errai-prosjektet også omfatte et tilhørende offshore reservoar for permanent lagring av CO2.

– Dette er et viktig skritt for utviklingen av storskala karbonfangst og lagring, og åpner for en verdikjede som vil kunne bidra til at klimamålet om netto nullutslipp innen 2050 nåes. Vi ser frem til å utnytte kompetansen vår fra olje- og gassvirksomhet i tillegg til den lange globale erfaringen vi har fra karbonfangst og lagring, sier Neptune Energys administrerende direktør i Norge og Storbritannia Odin Estensen 

 Errai-prosjektet er en sentral bidragsyter i Neptunes mål om å lagre mer karbon enn det som slippes ut fra produksjonen og bruken av de solgte produktene innen 2030.

Horisont Energi og Neptune Energy har allerede levert inn søknad til Olje- og energidepartementet om tillatelse av lagring av CO2 i et definert område på norsk sokkel. Det er forventet at Olje- og energidepartementet vil annonsere tildeling av lisens i løpet av første halvår 2023. Prosjektet er planlagt å settes i drift i 2026.

Den planlagte CO2 terminalen på Gismarvik vil ha et design som imøtekommer kravene i EU taksonomien med hensyn til miljø og sikkerhet. Errai skal etter planen motta mellom fire og åtte millioner tonn CO2 per år, med mulighet for å lagre mer i senere faser av prosjektet. Horisont Energi annonserte nylig at E.ON vil lagre over 1 million tonn CO2 årlig i Errai. 

Siste fra forsiden

Vår Energi selger 20 prosent av Bøyla til Concedo

+

Investerer 12 milliarder i videreutviklingen av Troll

+

Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord

+

GoliatVind: – 2 milliarder kroner i støtte er en god start, men ikke nok

Enighet om flyteriggoppgjøret – generelt tillegg på 43.000 kroner

+

Equinor har gjort oljefunn i produksjonsbrønn

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger