Horisont skal levere blå hydrogen fra Barentshavet til Nederland
Glenn Stangeland
5. august 2021
Foto: Horisont Energi
Horisont skal levere blå hydrogen fra Barentshavet til Nederland
Glenn Stangeland
5. august 2021

Horisont Energi og Port of Rotterdam har signert en avtale om opprettelse av en korridor for transport av blå ammoniakk fra Norge til Rotterdam.

Avtalen innebærer at Horisont Energi og Port of Rotterdam skal utforske et samarbeid om å transportere blå ammoniakk, produsert i Nord-Norge, fra naturgass med fangst og lagring av karbon, til havnen i Rotterdam, hvor den vil bli mottatt for videre distribusjon for å dekke forventet etterspørsel i Nordvest-Europa.

En endelig investeringsbeslutning for produksjon av blå ammoniakk ved Barents Blue-prosjektet forventes mot slutten av 2022. Blå ammoniakk kan transporteres til Rotterdam innen 2025. Når Barents Blue er i drift, vil anlegget ha en produksjonskapasitet på 3000 tonn ammoniakk per dag, eller 1 million tonn per år.

I tillegg til å være en sentral industrigass i gjødsel- og kjemikaliesektoren på verdensbasis, er ammoniakk en meget effektiv hydrogentransportør. Dette gjør ammoniakk med null netto CO2-utslipp til et av de mest lovende drivstoffene for dekarbonisering av skipsindustrien.

– Vi er glade for å samarbeide med Port of Rotterdam for å gi Europa rent hydrogen og ammoniakk, samtidig som vi åpner en ny og bærekraftig produksjonsregion for ren ammoniakk i Barentshavsområdet, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, konsernsjef i Horisont Energi.

Rotterdam havn er et sentralt inngangspunkt for energi i Vest -Europa, og rundt 13 prosent av det totale energibehovet i Europa kommer til EU via Rotterdam. Havnen har som ambisjon å nå netto null CO2-utslipp i 2050 og samtidig opprettholde sin sentrale rolle i det europeiske energisystemet. Etterspørselen i Rotterdam forventes å være opptil 20 millioner tonn hydrogen, tilsvarende 100 millioner tonn ammoniakk, i 2050, ifølge estimater fra Port of Rotterdam.

– Blått hydrogen har en sentral rolle å spille hvis vi ønsker å nå de internasjonale klimaambisjonene. Dette skyldes at det spesielt i de kommende årene ikke vil være nok grønt hydrogen til å dekke etterspørselen. Vi trenger alle mulige løsninger. Vi fokuserer derfor ikke bare på grønt, men også på blått, akkurat som vi ikke bare ser på lokal produksjon, men også på import, sier Nico van Dooren, direktør for forretningsutvikling i Port of Rotterdam.

Går i partnerskap med Equinor – Horisont vil ta CCS fra nisje til big business