Høye priser gir rekordskatt på 700 milliarder
NTB
NTB
28. juni 2022
Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Høye priser gir rekordskatt på 700 milliarder
NTB
NTB
28. juni 2022

Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli på over 700 milliarder kroner. Det viser tall fra oljeskattekontoret i Skatteetaten.

– Den store økningen i petroleumsskatten skyldes i hovedsak de høye olje- og gassprisene hittil i 2022 og forventninger om fortsatt høye priser for resten av året. Svak kronekurs bidrar også til høy terminskatt siden petroleumsprodukter fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

I fjor var petroleumsskatten rekordhøye 295 milliarder kroner. I år blir det altså mer enn det dobbelte.

Den forrige rekorden var i inntektsåret 2008, da positiv petroleumsskatt var 253 milliarder kroner og negativ petroleumsskatt (leterefusjon) var 6 milliarder kroner.