Høyre og Venstre: – Må sikre egen kraft til nye elektrifiseringsprosjekter

Foto: Harald Pettersen, Equinor
NTB
Publisert 19. mars 2024
Onsdag fremmer Høyre og Venstre et forslag i Stortinget om at olje- og gassnæringen selv må bidra med erstatningskraft til nye elektrifiseringsprosjekter.

Olje- og gassnæringen i Norge står for omtrent en firedel av Norges utslipp innenlands, og løsningen har vært å elektrifisere anleggene med kraft fra land.

Stortingsrepresentantene Ove Trellevik (H) og Sveinung Rotevatn (V) mener imidlertid at regjeringens energipolitikk styrer Norge mot et kraftunderskudd.

– Høyre og Venstre mener det er behov for å tenke nytt om alternativer for kraft fra land. Til nå har regjeringen bare gitt konsesjon til 0,3 terawattime ny energi. Siden regjeringen ikke klarer å levere nok kraft, er konsekvensen at petroleumsnæringen må sikre sin egen kraft eller bidra med erstatningskraft for nye elektrifiseringsprosjekter, sier Trellevik og Rotevatn i en pressemelding.

De to stortingsrepresentantene viser til at kraften for eksempel kan komme fra havvind, eller at det etableres gasskraftverk med karbonfangst.

– Det viktigste er at de utvikler ny, egenprodusert kraft tilsvarende det behovet de har for nye elektrifiseringsprosjekter. Kraften kan enten brukes direkte til olje- og gassfeltet, i en kombinasjon med kraft fra land, eller direkte inn i det norske kraftsystemet, sier Trellevik og Rotevatn.

Petroleumsindustrien i Norge er ilagt en egen CO2-avgift og er omfattet av EUs kvotesystem. Det innebærer at produksjonen fra norsk sokkel over tid må skje med null eller nær null utslipp.

Siste fra forsiden

Har satt Hanz i produksjon

+

Rusten BOP sendt til land for overhaling

Ventyr har signert kontrakten for Sørlige Nordsjø II

+

Oppdaterer med flere nye avtaler for Transocean-rigger

Vår Energi har gjort oljefunn i Nordsjøen

+

Trenger flere svar – returnerer til Heisenberg-funnet

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger