Hun blir ny direktør i Norsk olje og gass
Pressemelding
25. oktober 2021
Foto: Mats Bakken/Norsk olje og gass
Hun blir ny direktør i Norsk olje og gass
Pressemelding
25. oktober 2021

Styret i Norsk olje og gass har ansatt Hildegunn T. Blindheim som ny administrerende direktør.

Blindheim kommer fra stillingen som direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, og har tidligere jobbet i Miljødirektoratet og Norsk institutt for luftforskning. Hun er Cand. scient. fra Universitetet i Oslo.

– Med Blindheim får Norsk olje og gass en svært dyktig leder med lang fartstid fra organisasjonen og petroleumsnæringen, og med unik innsikt i vår næring og den grønne omstillingen vi står midt oppe i, sier styreleder Monica Bjørkmann. 

Bjørkmann sier videre at den viktigste jobben blir å arbeide for rammebetingelser som gjør at petroleumsnæringen fortsatt kan videreutvikles, levere arbeidsplasser i hele Norge og gi inntekter til fellesskapet i lang tid fremover. Dette må gjøres samtidig som næringen bidrar til å nå de ambisiøse klimamål vi har satt oss.

– Petroleumsnæringen går inn i svært viktige år hvor vi både skal videreutvikle kostnadseffektive olje- og gassprosjekter med lave utslipp fra produksjonen, og forsterke satsingen på nye verdikjeder som CO2-fangst og lagring, havvind, hydrogen fra naturgass og havbunnsmineraler, sier Blindheim. Vi skal også levere på store utslippsreduksjoner på sokkelen fram mot 2030. Dette blir avgjørende for den omstillingen vi skal gjennom som energisektor. Det vil sikre arbeidsplasser, og ikke minst inntekter til staten og den norske befolkningen basert på energiressursene og CO2-lagringskapasiteten på sokkelen. Dette krever at vi styrker samarbeidet i hele næringen i godt samspill med myndighetene, og den oppgaven gleder jeg meg til å ta fatt på, sier Blindheim.

– Styret vil også takke Anniken Hauglie for den viktige jobben hun har gjort, og ønsker henne lykke til med nye oppgaver i NHO.

Blindheim tiltrer stillingen 15. november 2021.