Hvordan vil strømprisen påvirkes av full drift av kabel til UK? Her er statsrådens svar!

Foto: Arbeiderpartiet
Publisert 15. desember 2021

Spørsmålet ble stilt av Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til statsråd Marte Mjøs Persen i Olje- og energidepartementet. Nå foreligger svaret:

Mellomlandsforbindelsen North Sea Link mellom Norge og Storbritannia er bygget med en kapasitet på 1400 MW. Kabelen ble satt i prøvedrift 1. oktober i år. Etter planen ble den først satt i drift med 700 MW før den tilgjengelige kapasiteten gradvis skulle øke fram til ordinær drift innen utgangen av året.

I en markedsmelding 6. desember meldte Statnett at det på grunn av tekniske problemer vil være 700 MW tilgjengelig kapasitet på kabelen frem til midten av februar 2022.

I konsesjonssøknaden for kablene til Tyskland og Storbritannia beregnet Statnett at norske kraftpriser i gjennomsnitt vil øke med 4 øre per kWh i 2020 og med i overkant av 3 øre per kWh i 2030 som følge av den økte utvekslingskapasiteten. Det ble anslått at prisvirkningene i enkeltperioder og -år kan være større eller mindre. Gjennomsnittsanslaget ikke er representativt for dagens kraftsituasjon. Flere analysemiljøer har i det siste lagt frem anslag på prisvirkningene av utenlandskablene.

Det er mange faktorer som påvirker de norske kraftprisene, blant annet innenlandske variasjoner i nedbør, vind og temperaturer. Gjennom mellomlandsforbindelsene påvirkes norske kraftprisene av kraftsituasjonen i Europa, særlig de sørlige delene av Norge. Her spiller blant annet gass-, kull- og CO2-priser inn på prisnivået, i tillegg til værforhold. Hvordan kapasitetsøkningen på NSL vil påvirke strømprisen i Norge vil avhenge av hvordan disse ulike faktorene er på det aktuelle tidspunktet. På lengre sikt vil utviklingen i strømprisen også avhenge av utviklingen i kraftproduksjon, forbruk av kraft og nettforsterkninger.

I regjeringens tiltredelseserklæring peker vi på at rimelig fornybar kraft skal forbli et konkurransefortrinn for norsk industri og at nye mellomlandsforbindelser til utlandet skal ikke godkjennes i denne stortingsperioden.

Siste fra forsiden

+

Skal bore produksjonsbrønner og topphull på Sleipner

+

26 uplanlagte besøk i året: – Forventede utfordringer i en oppstartfase

+

Noble Integrator har spuddet Alvheim Deep

Sikrer seg tre nye brønner og muligheter for enda flere

– Må utrede hvordan elektrifiseringen påvirker prisområde NO3

+

Equinor har tatt Grane ett steg nærmere elektrifisering

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger