Hywind Tampen godkjent – disse har sikret seg kontraktene

Illustrasjon: Equinor
Publisert 8. april 2020

Olje- og energidepartementet har godkjent planene for utbygging og drift av havvindparken Hywind Tampen. Snorre- og Gullfaksplattformene blir de første i verden som skal forsynes med kraft fra en flytende havvindpark.

11. oktober 2019 leverte Equinor og partnerne på feltene Snorre og Gullfaks to oppdaterte planer for utbygging og drift til myndighetene.

Gjennom å redusere bruken av gassturbiner på feltene, bidrar prosjektet til å redusere CO2-utslippene med mer enn 200.000 tonn per år, noe som tilsvarer de årlige utslippene fra 100.000 personbiler.

Investeringen i Hywind Tampen vil være i underkant av 5 milliarder norske kroner. Norske myndigheter har gjennom Enova gitt tilsagn om støtte på inntil 2,3 milliarder kroner. I tillegg har Næringslivets NOx-fond besluttet å støtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner.

Tildelte kontrakter

  • Wergeland Base AS (Gulen Industrihamn), Leie av lagerplass for komponenter, og kaiplass for sammenstilling av de flytende vindturbinene før de fraktes ut på feltet. Vil også bygge fundament for kran som brukes under sammenstilling, i tillegg til å ha forpleiningstjenester og kontorfasiliteter.
  • Siemens Gamesa Renewable Energy: Turbine Supply Agreement; Design, innkjøp og fabrikasjon av vindturbinene, sammenstilling og ferdigstilling ved land og til havs.
  • Siemens Gamesa Renewable Energy: Service and Warranty Agreement; Service og drift av parken.
  • Kværner AS: Skrog; Design, innkjøp og fabrikasjon av skrog og marine operasjoner; Planlegging og utføring av alle aktiviteter på sammenstillingssted. design og installasjon av forankringssystem med opsjon for innkjøp. Alle marine aktiviteter knyttet til sammenstilling av vindturbin ved land, flytting av flytende vindturbin og uttauing og oppankring ute på feltet.
  • JDR Cable Systems: Kabel; Design, innkjøp og fabrikasjon av eksportkabler og kabler mellom hver vindturbin.
  • Subsea 7: Kabelinstallasjon; Installasjon av kabler mellom turbinene og mellom parken og hhv Snorre A og Gullfaks A.
  • Wood Group: Modifikasjoner på Gullfaks A og Snorre A for å ta imot vindkraft fra vindparken, samt koble til og integrere vindkraft produksjonen i plattformenes kraft system.
  • Mammoet: Leie av Kran for bruk ved sammenstilling av de flytende turbinene ved Gulen Industrihavn.

Siste fra forsiden

+

Tre CAT D-rigger med ny kontrakt – den siste står på liste i Australia

Transocean Endurance vinner kontrakt i Australia – kan bli borte til 2026

Får ekstra-brønn – sikter seg inn på start i mai

+

Kutter i dagratene for CAT D-riggene i nye avtaler

+

Island Innovator hjem til Norge – men bare for klargjøring til neste jobb

Opptil 15 milliarder kroner i subsidier for å få realisert Sørlige Nordsjø 2

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger