Opptil 15 milliarder kroner i subsidier for å få realisert Sørlige Nordsjø 2

Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor
NTB
Publisert 30. mars 2023

Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland (begge Ap) lyste ut konkurransen om de to første havvindprosjektene onsdag.

– Å lede Norge gjennom det grønne skiftet, er en av våre viktigste oppgaver som regjering. For å utvikle Norge videre er svaret på nesten alle spørsmål at vi trenger mer kraft. Derfor er dagen i dag en milepæl, sier Støre.

De to prosjektene er Sørlige Nordsjø 2, fase 1, og Utsira Nord. Det første ligger 200 kilometer fra norskekysten, helt ned mot havgrensene til Danmark og Tyskland. Vindmøllene på Utsira Nord vil ligge helt i siktlinjen for de 192 beboerne på Utsira utenfor Haugesund.

Tildeles i år

Støre sier målet er å tildele områder for å produsere 30.000 megawatt havvind innen 2040. Det tilsvarer om lag hele Norges kraftproduksjon i fjor, ifølge statsministeren.

– Nå ser vi fram til mange gode søknader fra aktuelle utbyggere, slik at vi kan tildele prosjektområdene senere i år, sier Aasland.

Han opplyser at de har fått innspill fra næringen før de lyste ut de to områdene.

Det er også startet arbeid for å vurdere nye arealer for havvind. Regjeringen legger opp til at det vil være en ny runde med utlysninger i 2025, heter det i pressemeldingen fra Statsministerens kontor.

Auksjon og konkurranse

Selskaper som ønsker å bygge ut havvind på Sørlige Nordsjø 2, kan søke om såkalt prekvalifisering. Da må de dokumentere at de har tilfredsstillende teknisk kompetanse, finansiell styrke og oppfyller krav til helse, miljø og sikkerhet. Mellom seks og åtte søkere får delta i en auksjon.

– Både støtte fra staten og betalingen fra produsenten vil være begrenset av et øvre tak. Vi foreslår at dette taket skal settes til 15 milliarder kroner. For å legge til rette for at støttenivået ikke blir for høyt, foreslår vi å sette en reservasjonspris på 66 øre/kWh i auksjonen. Ingen bud i auksjonen kan være høyere enn dette, sa Aasland i sitt innlegg.

For Utsira Nord har regjeringen lagt opp til en konkurranse mellom tre aktører basert på kvalitative kriterier. Dette skal blant annet legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling innen flytende havvind, heter det i regjeringens pressemelding.

Begge tildelingene skal skje innen utgangen av 2023.

Flere detaljer finner du i statsrådens innlegg på presskonferansen!

Kampen om norske havvind-lisenser – disse aktørene vil stå på søkerlisten

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Boret tørt i Toppand Øst

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger