I dag øker Vår Energi dagsproduksjonen med 150.000 fat
Pressemelding
10. desember 2019
Foto: Jacob Mørch/Norsk olje og gass
I dag øker Vår Energi dagsproduksjonen med 150.000 fat
Pressemelding
10. desember 2019

Vår Energi har fullført oppkjøpet av ExxonMobils oppstrømsaktiviteter i Norge

Oppkjøpet, som ble annonsert tidligere i høst, dobler produksjonen fra sokkelen. Feltene, som i hovedsak driftes av Equinor, tilfører en samlet produksjon på cirka 150.000 fat oljeekvivalenter til Vår Energi.

— ExxonMobil-porteføljen passer oss perfekt, og er et tydelig bevis på vår langsiktige ambisjon om å videreutvikle sokkelen. Vi planlegger å investere 65 milliarder kroner på utviklingsprosjekter og leting spredd over hele sokkelen de neste fire årene. Med styrket portefølje fortsetter vi jobben med å utforske, utvikle og produsere ressurser og reserver på en lønnsom og bærekraftig måte, sier administrerende direktør i Vår Energi, Kristin Kragseth.

Vår Energi er nå den nest største operatøren på norsk sokkel, med totale reserver og betingede ressurser på mer enn 1900 millioner fat oljeekvivalenter, og en årlig produksjon i overkant av 300.000 fat per dag. Produksjonen forventes å øke til rundt 350.000 fat per dag i 2023.

Oppkjøpet medfører at 33 ansatte fra ExxonMobil går over til Vår Energi og vil ta del i den videre veksten og utviklingen av selskapet.