IKM kjøper SolidTech
Pressemelding
9. desember 2019
Foto: Glenn Stangeland
IKM kjøper SolidTech
Pressemelding
9. desember 2019

IKM Operations har signert intensjonsavtale om kjøp av 70 prosent av aksjene i SolidTech AS, Kristiansund.

SolidTechs kjernevirksomhet er langsiktig integritetsstyring for offshoreinstallasjoner, landanlegg, rigger og fartøy.

– IKM Gruppen har som strategi å bygge oss opp innenfor inspeksjonsområdet, hvor vi allerede er en stor aktør. SolidTechs kjernekompetanse og høyt kvalifiserte medarbeidere passer svært god inn i IKM.  Med dette oppkjøpet vil IKM styrke sin posisjon i Møre og Romsdal. Vi skal betjene våre kunder i regionen på en enda bedre måte, sier konsernsjef i IKM Gruppen, Ståle Kyllingstad.

Equinor har nylig valgt IKM Operations som leverandør for driftsinspeksjon av utstyr og struktur, inklusiv NDT inspeksjon på 15 offshore installasjoner samt Tjeldbergodden i Møre og Romsdal.

Sluttføring av avtalen vil bli gjennomført innen januar 2020. IKM SolidTech AS vil ledes av Frode Tolcsiner.