IKM skal teste rør og ventiler på Johan Castberg
Pressemelding
16. april 2020
Foto: IKM Testing
IKM skal teste rør og ventiler på Johan Castberg
Pressemelding
16. april 2020

Equinor Energy har tildelt IKM Testing en omfattende og langvarig kontrakt med ferdigstillelse av Johan Castberg FPSO. Kontrakten har en varighet til 2024.

Arbeidsomfanget er nitrogen/helium lekkasjetesting av rør og prosessystem, feltkalibrering av sikkerhetsventiler og tilhørende tjenester relatert til ferdigstillelsen; som boltetrekking, kjemisk rengjøring, oljeflushing, tørking av rørsystem, felt-maskinering av flenseforbindelser og rørkutting.

Engineering og planlegging starter like etter sommeren og vil pågå til våren 2021. Arbeidet med gjennomføring av testing starter når skrog og topside moduler skal sammensettes hos Kværner sitt verft på Stord. Deretter skal Johan Castberg FPSO slepes til feltet i Barentshavet hvor oppkopling og endelig ferdigstillelse finner sted før oppstart av produksjon.

I offshore fasen av prosjektet vil all mobilisering være fra Hammerfest og Polarbase og IKM Testing sitt avdelingskontor i Hammerfest vil være tungt involvert. IKM Testing har lang erfaring innen arbeid i arktiske strøk og har utført over 400.000 offshore timer i forbindelse med ferdigstillelse og driftstøtte til installasjoner i Barentshavet og Equinor sitt anlegg på Melkøya.

IKM Testing er tidligere tildelt nitrogentjenester og ferdigstillelse på Martin Linge, Johan Sverdrup Fase 2 og Njord Future. Med denne kontrakten har vi dermed en sentral rolle i ferdigstillelse av Equinor sine pågående prosjekt.