Industri Energi krever kompensasjon for karantene for nær 650 medlemmer

Illustrasjonsfoto: Norsk olje og gass
Publisert 17. januar 2023

Industri Energi har besluttet å rettslig forfølge krav om kompensasjon for karantene i fritiden for nær 650 medlemmer i 90 selskaper. Sakene vil bli anlagt som et gruppesøksmål.

Industri Energi sendte i fjor høst ut epost til alle 56.000 medlemmer med spørsmål om de hadde blitt pålagt karantene på fritiden under koronapandemien. Forbundet fikk svar fra 3500 medlemmer som på ulike måter var berørt av karantene i forbindelse med arbeidsforholdet.

-Vi har gått gjennom alle svarene og utredet det rettslige grunnlaget for å kunne kreve kompensasjon for pålagt karantene som følge av pandemien. Vår klare vurdering er at pålagt og utstått karantene i fritiden skal være berettiget kompensasjon, sier Erling Holmefjord, leder for arbeidslivsavdelingen og advokat Karianne Rettedal, leder for juridisk avdeling, i Industri Energi.

Særlig oljearbeidere som er bosatt i andre land hadde under pandemien omfattende, inngripende belastning over lang tid.

Under pandemien måtte enkelte av forbundets medlemmer sitte i isolasjon på hotell opptil 10 dager før arbeidsoppdraget startet. -Få har fått noen kompensasjon for dette, sier de.

– Våre medlemmer fra Danmark, for eksempel, måtte først sitte i karantene ved ankomst i Norge, deretter reiste de ut på rigg med strenge restriksjoner om bord, før de dro tilbake til hjemlandet for å gå i ny karantene. Dette varte måned etter måned og var enormt belastende for mange, sier Erling Holmefjord.

Advokat Karianne Rettedal forklarer at det er den enkeltes arbeidsavtale som angir arbeidstid og fritid. – Når arbeidsgiver pålegger arbeidstakeren plikter som medfører at arbeidsavtalens bestemmelser om dette ikke overholdes, må det regnes som arbeidstid som berettiger kompensasjon, sier Rettedal.

Industri Energi har gjennom dialog med arbeidsgivere og arbeidsgiverforeningene forsøkt å finne løsninger som ivaretar de som har sittet i karantene under pandemien, uten å lykkes med det. -Nå er tidspunktet kommet for å søke løsninger gjennom rettsapparatet, sier Holmefjord.

Forbundet har besluttet å forfølge krav om kompensasjon for karantene i fritiden rettslig for nær 650 medlemmer i 90 selskaper. Industri Energi vil anlegge sakene som et gruppesøksmål.

Aibel: – Rotasjonen vår er ikke lenger mulig å gjennomføre

Siste fra forsiden

+

Skal bore produksjonsbrønner og topphull på Sleipner

+

26 uplanlagte besøk i året: – Forventede utfordringer i en oppstartfase

+

Noble Integrator har spuddet Alvheim Deep

Sikrer seg tre nye brønner og muligheter for enda flere

– Må utrede hvordan elektrifiseringen påvirker prisområde NO3

+

Equinor har tatt Grane ett steg nærmere elektrifisering

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger