Interwell kjøper Petroleum Technology Company
Pressemelding
2. mai 2022
Foto: Interwell
Interwell kjøper Petroleum Technology Company
Pressemelding
2. mai 2022

Interwell kjøper 100 prosent av aksjene i Petroleum Technology Company. Transaksjonen forventes sluttført før sommeren.

De to selskapene er leverandører av brønnteknologi innenfor ulike segmenter av verdikjeden. 

– Vi gleder oss over at to teknologidrevne norske eksportsuksesser finner sammen for å øke verdiskapningen mot kunder i Norge og det globale markedet. Vår samlede produktportefølje vil hjelpe kundene med å optimalisere produksjonen på eksisterende felt, sikre brønnoperasjoner og gjennomføre trygg nedstenging av gamle felt, med lavt utslipp av klimagasser. Resultater fra tidligere samarbeidsprosjekter gir oss troen på en vellykket integrasjon. Industriene vi opererer i, vil i årene som kommer oppleve store endringer. Denne transaksjonen forsterker evnen vår til å møte disse endringene. Ved å konsolidere markedet kan vi skape verdi for kundene våre, sier Thormod Langballe, CEO i Interwell.

Transaksjonen gir selskapet en samlet størrelse på cirka 700 ansatte, og hovedsete forblir i Stavanger. Thormod Langballe blir CEO og vil etablere en ledergruppe med ansatte fra begge selskaper. Den nye organisasjonen bygges på solide økonomiske resultater. 

Samlet omsetning i 2021 var i overkant av 2 milliarder kroner, og driftsresultatet før av- og nedskrivninger cirka 800 millioner kroner. Historisk har selskapene hatt årlig organisk vekst på cirka 15 prosent, og ambisjonene er en fortsatt god vekst i årene som kommer.

– Vi gleder oss til å bli med på en vekstreise sammen med en av markedets fremste aktører. En framtid med utvidet produktportefølje og kunnskapsdeling mellom fageksperter gir troen på at vi sammen kan styrke posisjonen som en global leder innenfor våre segmenter. Begge selskaper har hovedkvarter i Stavanger, noe som tilrettelegger for god informasjonsdeling og felles kultur. Vi deler samme verdier og forretningsfilosofi, og er overbevist om at dette er en god strategisk match, sier Rolf Haaland, CEO i PTC.