Investerer 115 milliarder kroner i NOAKA

Illustrasjon: Aker BP
Publisert 16. desember 2022

Aker BP har sammen med Equinor og LOTOS Exploration & Production Norge tatt en endelig investeringsbeslutning for utvikling av NOAKA-området. Planer for utbygging og drift (PUD) blir i dag overlevert til olje- og energiministeren. Samtidig endres navnet for området til Yggdrasil.

NOAKA består av lisensgruppene NOA, Fulla og Krafla. Området ligger mellom Alvheim og Oseberg og inneholder totalt rundt 650 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer er estimert til 115 milliarder 2022-kroner.

− NOAKA er den neste store utbyggingen på norsk sokkel. Gjennom godt samarbeid på tvers av lisenspartnere og operatører klarer vi nå å åpne opp et modent og prospektivt område i Nordsjøen. Området vil gi enorm verdiskaping til samfunnet, og bidra med stabile energileveranser til Europa, sier NOAKA-direktør Lars Høier i Aker BP.

NOAKA representerer lønnsomme fat med lavt klimaavtrykk, og området vil utgjøre en betydelig andel av Aker BPs produksjon fra 2027.

− Gjennom denne utbyggingen setter vi en ny standard i måten å operere et felt på. Vi snakker om fjernstyrt drift, ubemannede plattformer, ny teknologi og datadrevne beslutninger og arbeidsprosesser. I tillegg digitaliserer vi prosjektgjennomføring sammen med strategiske partnere og leverandører, sier Høier.

Omfattende ny infrastruktur

Utbyggingskonseptet består av en ubemannet produksjonsplattform i nord utviklet av Equinor (Krafla UPP) og en prosesseringsplattform med brønnområde og boligkvarter utviklet av Aker BP (NOA PdQ) i sør. NOA PdQ er planlagt med lav bemanning og utvikles også for å kunne være periodevis ubemannet etter noen år i drift.

Frøyfeltet vil utvikles med en normalt ubemannet brønnhodeplattform som knyttes tilbake til NOA PdQ. NOAKA representerer også en omfattende utbygging på havbunnen med totalt ni havbunnsrammer. Det er planlagt 55 brønner i området.

Gassen vil bli eksportert gjennom et felles rør til Statpipe, mens oljen vil bli eksportert gjennom et felles rør fra NOA PdQ til Grane oljerør. Det er etablert egne interessentskap for eksportrørene for gass og olje med Equinor som operatør.

NOAKA bygges ut med kraftforsyning fra land, operert av Aker BP. Tilknytning til sentralnettet er planlagt i Samnanger i Vestland. Denne løsningen vil bidra til svært lave CO2-utslipp fra området.

Hele NOAKA-området skal fjernstyres fra et integrert samhandlingssenter og kontrollrom på land i Stavanger.

Endring i operatørskap

Equinor har fram til i dag vært operatør for Krafla. Ved innleveringen av PUD 16. desember 2022 overtar Aker BP som operatør for Krafla, og vil dermed være operatør for hele området i både utbyggings- og driftsfasen.

− Én operatør vil ha gode forutsetninger for effektiv prosjektgjennomføring og for sikker og effektiv drift. Det vil gi større synergier mellom de to utbyggingene og færre grensesnitt. Equinor har utviklet et unikt konsept med en ubemannet produksjonsplattform nord i området. Vi takker for tilliten gitt til oss av Equinor, og ser fram til å videreføre Krafla-konseptet inn i gjennomføringsfasen på vegne av partnerskapet, sier Høier.

Enorme ringvirkninger

Utviklingen av NOAKA vil gi store ringvirkninger med estimerte sysselsettingseffekter på mer enn50.000 årsverk i utbyggings- og driftsfasen. Norsk andel er forventet å være over 55 prosent. Verftene på Stord, Egersund, Haugesund, Verdal og Sandnessjøen vil sammen med et stort antall leverandører over hele landet bidra til utbyggingen.

− En viktig del av strategien til Aker BP er å øke verdiskapingen gjennom å etablere allianser og langsiktige strategiske partnerskap med leverandører. Vi har levert gode prosjekter gjennom alliansemodellen over mange år. Jeg er trygg på at vi har de beste alliansepartnerne og leverandørene med oss når vi nå skal levere den neste store utbyggingen på norsk sokkel, sier Høier.

Samtidig med innlevering av PUD inngår Aker BP NOAKA-avtaler for rundt 50 milliarder kroner med alliansepartnere og leverandører, der noen av de største er listet under:

  • Aker Solutions som en del av «Fixed Facilities Alliance»: Plattformdekk og understell for NOA PdQ og Frøy NUI
  • Siemens Energy som en del av «Fixed Facilities Alliance»: Elektro, instrument, kontrollsystemer og telekom (EICT)
  • Subsea 7 som en del av «Subsea Alliance»: Styringskabler, stigerør og rørledninger (SURF)
  • Aker Solutions som en del av «Subsea Alliance»: Produksjonssystemet på havbunnen (SPS)
  • Aibel: Krafla UPP plattformdekk
  • Hitachi Energy: Elektroutstyret til landanlegget for kraft fra land

Aker BP har i tillegg sikret riggkapasitet, leveranser av kritisk utstyr, samt fartøy for alle store løft av installasjoner. Equinor har på vegne av interessentskapet for kraft fra land-prosjektet inngått en avtale med NKT for levering av kraftkabel.

Alle avtaler og kontrakter forutsetter godkjenning av PUD/PAD fra norske myndigheter.

Nye navn i området

Nye navn blir nå tatt i bruk for lisensgrupper og innretninger i området.

Lisensgruppen i sør, tidligere NOA, får feltnavnet Hugin. Lisensgruppen i nord, tidligere Krafla, får feltnavnet Munin. Fulla beholder sitt navn.
PdQ-plattformen i sør vil hete Hugin A. NUI-plattformen vil hete Hugin B. UPP-plattformen i nord vil hete Munin.

Området som er omfattet av den totale utbygging av Hugin, Fulla og Munin vil hete Yggdrasil.

Lisenser og eiere

Hugin – PL 442, 442B, 442C, 364, 026, 026B, 874, 822S:
Aker BP 87.7 prosent
LOTOS 12.3 prosent

Fulla – PL 873:
Aker BP 47.7 prosent
Equinor 40 prosent
LOTOS 12.3 prosent

Munin – PL 272, 272B, 272C, 035, 035C:
Aker BP 50 prosent
Equinor 50 prosent

Siste fra forsiden

+

Johan Sverdrup fase 3 har passert DG1

+

Noble Invincible plugger åtte brønner på Hod A

+

Utsetter produksjonsstart til 2025

+

Wellesley fant mer olje og gass i Troll/Fram-området

Arbeider fikk beina i klem på boredekk – hendelsen granskes

+

Har alternativ teknologi: – Positivt hvis man lukker døren for strøm fra land

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger