Investerer 1,2 milliarder i utbygging av Gråsel
Pressemelding
18. desember 2020
Skarv FPSO (Foto: Aker BP)
Investerer 1,2 milliarder i utbygging av Gråsel
Pressemelding
18. desember 2020

Operatør Aker BP og partnerne i Skarv har besluttet å bygge ut Gråsel-funnet i 2021. 

Partnerskapet godkjente endelig investeringsbeslutning (DG3) for Gråselutbyggingen 17. desember, skriver Aker BP i en pressemelding.

Les også: 30 utbygginger som pusher PUD innen utgangen av 2022

Gråsel-reservoaret, som er syv kilometer langt og to kilometer bredt, ligger over Skarv-reservoaret i Norskehavet, om lag 210 km vest for Sandnessjøen.   

Gråsel inneholder rundt 13 millioner fat oljeekvivalenter. Oljen og gassen skal produseres ved å benytte ledig kapasitet på Skarv produksjonsskip (FPSO). Totale investeringskostnader for Gråsel-prosjektet er på rundt 1,2 milliarder kroner.   

– Med en utbyggingsløsning basert på gjenbruk av eksisterende infrastruktur, er dette prosjektet blitt svært lønnsomt. Balansepris er på rundt 15 dollar fatet, sier Mette Nygård, prosjektleder for Gråsel. Tiltakspakken som Stortinget vedtok i juni, som innebærer raskere skattemessige avskrivninger, har bidratt til å robustgjøre prosjektet ytterligere og akselerere tidslinjen.

Utbyggingen består av en ny produsent som bores fra eksisterende brønnslisse på Skarv-feltet, med trykkstøtte fra en felles injektor for Gråsel og Tilje. 

Gråsel vil også bidra til forlenget levetid for Skarv FPSO. Første olje fra Gråsel er planlagt i fjerde kvartal 2021, i samme tidsrom som Ærfugl fase 2 skal settes i produksjon.   

– Det blir første gang Aker BP knytter to prosjekt til samme feltsenter samme år. Dette blir en milepæl for selskapet. Vi opplever at det gode alliansesamarbeidet vi har med leverandørene våre bidrar til sikker og effektiv prosjektgjennomføring, sier Ine Dolve, direktør for drift og feltutvikling i Aker BP.