Investerer 2,4 milliarder i utbyggingen av Hasselmus
Glenn Stangeland
2. juni 2021
Investerer 2,4 milliarder i utbyggingen av Hasselmus
Glenn Stangeland
2. juni 2021

Partnerskapet i Draugen, bestående av Okea, Petoro og Neptune, har besluttet å bygge ut Hasselmus-funnet som en tie-back til Draugen. 

Funnet vil bidra til å booste produksjonen fra Draugen med rundt 4000 fat per dag.

Hasselmus er anslått å inneholde rundt 10,6 millioner fat oljeekvivvalenter i form av gass.

Det valgte konseptet for utbyggingen er én subseabrønn knyttet til Draugen-plattformen. Investeringsanslaget er på 2,4 milliarder kroner, med en balansepris på rundt 28 dollar fatet.

Full oversikt over 109 pågående og kommende feltutviklingsprosjekter – sjekk Energi24 Database!