Nå er det bånn gass igjen – investerer 25 milliarder mer i år enn i fjor
Pressemelding
7. januar 2019
Nå er det bånn gass igjen – investerer 25 milliarder mer i år enn i fjor
Pressemelding
7. januar 2019

Oljeinvesteringene øker kraftig til 184,5 milliarder i 2019. Det er 25 milliarder over SSBs anslag for 2018 fra november.

Det viser prognoser som Norsk olje og gass legger frem i dag.

Veksten i feltinvesteringene øker med hele 18 prosent til 152 milliarder. I tillegg kommer investeringer i rørtransport, landvirksomhet, leting og konseptstudier.

– Investeringene i oljevirksomheten ventes å øke kraftig framover, men det forutsetter at rammevilkårene forblir stabile, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass i en pressemelding.

Prognosene anslår at investeringsnivået for hvert år til og med 2021 ligger over 2018.

– Dette er utrolig positive nyheter for alle nordmenn. Over 170.000 arbeidsplasser er avhengig av oljen og staten vil i 2019 tjene anslagsvis 286 milliarder kroner på olje og gass, sier Schjøtt-Pedersen.

En svært høy andel av investeringene, unntatt letebudsjettet, som anslås i 2023 – cirka 45 milliarder kroner – er investeringer som er planlagt, men hvor endelig investeringsbeslutning ikke er tatt.

– Dersom det oppstår uklarhet om hvilke rammebetingelser som skal gjelde, vil store deler av disse investeringene kunne bli avlyst eller utsatt. Da vil investeringene kunne falle dramatisk. Det vil få konsekvenser for ti-tusenvis av arbeidsplasser og for statens inntekter, sier Schjøtt-Pedersen.