Investerer 3,3 milliarder kroner i utbyggingen av Hanz
Pressemelding
15. desember 2021
Foto: Aker BP
Investerer 3,3 milliarder kroner i utbyggingen av Hanz
Pressemelding
15. desember 2021

Aker BP og lisenspartnerne Equinor og Spirit Energy har tatt investeringsbeslutning for utbygging av Hanz-funnet i Nordsjøen. 

Hanz er et olje- og gassfunn som skal kobles opp til Ivar Aasen-plattformen om lag tolv kilometer lenger sør.

Totale investeringer er anslått til 3,3 milliarder kroner. Forventet oppstart er i første halvår 2024. Totale reserver er rundt 20 millioner fat oljeekvivalenter.

– I løpet av de siste årene har vi modnet frem en optimalisert utbyggingsløsning, blant annet gjennom gjenbruk av undervanns produksjonsutstyr (SPS) fra Jette-feltet. Denne utbyggingsløsningen vil være mer kostnadseffektiv og ha et lavere miljøavtrykk enn det opprinnelige konseptet som ble beskrevet ved PUD-innlevering, sier direktør for drift og feltutvikling i Aker BP, Ine Dolve.

I tillegg til gjenbruk av eksisterende infrastruktur er strategien for hvordan oljen og gassen skal hentes opp blitt endret med bruk av krysstrømningsbrønn for vanninjeksjon. Det gir vesentlig redusert kraftforbruk, mindre bruk av kjemikalier og mindre utstyr på havbunnen.

– Den valgte utbyggingsløsningen gir både bedre prosjektøkonomi og betydelig lavere utslipp og miljøavtrykk enn det vi tidligere antok. Dette er helt i tråd med Aker BPs kontinuerlige jakt på forbedringer, hvor målet er å produsere med lav kost og lave utslipp, legger Dolve til.

Rettighetshavere er Aker BP (35%, operatør), Equinor (50%), Spirit Energy (15%).

Oljeskattepakken: 13 måneder før fristen løper ut, er disse 33 prosjektene i «pipeline»