Investerer 4 milliarder i utbyggingen av Trine og Trell
Glenn Stangeland
20. januar 2020
(Illustrasjon: Aker BP)
Investerer 4 milliarder i utbyggingen av Trine og Trell
Glenn Stangeland
20. januar 2020

Aker BP og partnerne Petoro, Mol og Lotos planlegger å investere 4 milliarder kroner i en samordnet utbygging av oljefunnene Trine og Trell, som operatøren kjøpte av Total sommeren 2018.

«Disse er hver for seg ikke funnet økonomisk lønnsomme for en selvstendig utbygging. For å optimalisere økonomien for de to prosjektene er det hensiktsmessig å se på en felles utbygging», skriver operatøren i sitt forslag til konsekvensutredningsprogram.

Subseatilknyting til Alvheim

Anbefalt utbyggingskonsept er en havbunnsutbygging, enten med en felles brønnramme med èn brønn på hvert funn, eller med en brønnramme og en satelittbrønn.

Anlegget vil bli knyttet opp til infrastruktur på et eksisterende havbunnsanlegg, enten Kneler B eller Øst Kamelon, med rørforbindelse til Alvheim FPSO for prosessering og eksport.

Det er naturlig å anta at subseaalliansen, som består av Aker BP, Subsea 7 og Aker Solutions, vil stå for leveransen av prosjektet.

Første olje i 2022

Foreløpig investeringsestimat er i underkant av 4 milliarder kroner, inkludert boring. 

Arbeidet med engineering og bygging vil starte opp i 2020 for utstyr med lang leveringstid, med noe ulik tidsplan for de forskjellige komponentene:

  • Brønnramme installeres sommeren 2021, mens øvrige installasjonsarbeider i hovedsak vil finne sted vår/sommer 2022.
  • Boring er planlagt tidligst fra fjerde kvartal 2021 og første kvartal 2022.
  • Første olje er planlagt i fjerde kvartal 2022.

Dagens plan representerer produksjon fra Trell og Trine i 12 år og innebærer produksjon av om lag 21,2 millioner fat olje. Det er begrenset gass i funnene og gass for gassløft vil importeres fra Alvheim, ifølge Aker BP.

Alle detaljer om Trine og Trell og 97 andre feltutviklingsprosjekter – bli abonnent på Petro Database!