Johan Sverdrup fase 2 satt i produksjon

(Foto: Lizette Bertelsen & Jonny Engelsvoll / Equinor)
Publisert 15. desember 2022

15. desember klokka 11:15 startet produksjonen fra Johan Sverdrup fase 2.

Når Johan Sverdrup-feltet produserer på platå kommer hvert tredje norske oljefat fra gigantfeltet, som i flere tiår vil være viktig for høye og stabile energileveranser fra Norge, skriver Equinor i en pressemelding. 

På platå vil Johan Sverdrup-feltet produsere 720.000 fat olje hver eneste dag og det er en ambisjon å øke dette til 755.000 fat per dag. Det vil si at Johan Sverdrup alene kan dekke 6-7 prosent av det daglige oljebehovet i Europa. Utvinnbare volumer i Johan Sverdrup-feltet er på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrup fase 2-prosjektet består av en ny plattform, fem nye havbunnssystemer, 28 nye brønner, en ny modul til eksisterende stigerørsplattform samt tilrettelegging av kraft fra land til Utsirahøyden. Johan Sverdrup fase 2-prosjektet er levert som planlagt på tid og kost til tross for korona-pandemien:

Over 90 prosent av leveransene til Johan Sverdrup fase 2 har norsk fakturaadresse og mange av leverandørene var også med på første del av utbyggingen av det svært lønnsomme prosjektet. Utbyggingen av hele Johan Sverdrup-feltet har en balansepris på under 15 dollar per fat.

Johan Sverdrup-feltet får kraft fra land gjennom kabler fra Haugsneset i Rogaland. Den første kabelen forsyner i dag de fire første plattformene på Johan Sverdrup-feltet med strøm. Den nye kabelen forsyner den femte plattformen samt resten av installasjonene på Utsirahøyden.

– Til sammen gir dette en samlet reduksjon av CO2-utslipp på 1,2 millioner tonn per år, tilsvarende ca 2,5% av Norges utslipp i 2021 Elektrifisering er et av de viktigste tiltakene for å kunne utvikle norsk sokkel videre mot målet om netto null klimautslipp i 2050, sier Marianne M. Bjelland, utforsknings- og produksjonsdirektør for Johan Sverdrup- og Martin Linge-områdene.

Johan Sverdrup har vært i stabil produksjon i over tre år. Det er estimert at feltet bidrar med mer enn 3 400 årsverk hvert år og produksjonen fra feltet har allerede gitt solide bidrag til den norske velferdsstaten. 82 prosent av inntektene fra Johan Sverdrup-feltet går til staten gjennom skatt og direkte eierandel, med et samlet anslag på om lag 900 milliarder kroner over feltets levetid.

Fakta om Johan Sverdrup

  • Partnerskap: Equinor Energy AS, 42,6267% (operatør), Aker BP 31,5733%, Petoro AS 17,36 og TotalEnergies EP Norge AS 8,44
  • Utvinningsgrad: Ambisjon om 70 prosent. Gjennomsnittet for norsk sokkel er 47 prosent.
  • CO2-utslipp per fat: 0,67 kilo per fat over feltets levetid
  • Johan Sverdrup ligger på Utsirahøgda i den midtre delen av Nordsjøen, 65 kilometer nordøst for Sleipner-feltene.
  • Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel.
  • Johan Sverdrup fase 1 startet produksjonen 5. oktober 2019.
  • Investeringene i Johan Sverdrup fase 2 er på 48 milliarder kroner (2022)
  • Oljen fra Johan Sverdrup går i rørledning til Mongstad, mens gassen går i rørledning til Kårstø og videre til kontinentet.

Siste fra forsiden

+

Letebrønner i 2023 – Aker BPs Ve

+

Nytt riggrush – 29 rigger skal klasses de neste tre årene

Deepsea Yantai har spuddet Eirik-prospektet

+

Borer pilotbrønn før utbygging av Frigg Gamma Delta

DOF skal fjerne 2000 tonn subseautstyr fra Heimdal

Vår Energi velger Sopra Steria

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger