Kjempebølge ga skader på Norne og tråler satt fast i gassrør – uhellene i uke 13
Glenn Stangeland
10. mai 2019
Foto: Harald Pettersen/Equinor
Kjempebølge ga skader på Norne og tråler satt fast i gassrør – uhellene i uke 13
Glenn Stangeland
10. mai 2019

14. mars
Shell
Petrojarl Knarr
ESD-2 ble utløst av manuell utløser-knapp 79-ES-IM313-001. Det viste seg at manuell «Push Button» var intakt. Mønstring av beredskapsorganisasjon samt personell til livbåter. Raskt avklart at alarmen var feil. Knappen har blitt aktivert uten ekstern mekanisk påvirkning. «Push button» er skiftet ut med ny etter hendelsen.

22. mars
Aker BP
Ula
Under malingsarbeid på D plattformen falt en pneumatisk nålepikke ned fra høyden. Nålepikken skulle fires ned til et lavere nivå etter slangen, men på grunn av brudd i Euro kobling, knakk denne og falt ned ca 12 meter. Nålepikken veier ca 2.5 kg. Området hvor utstyret falt var avsperret i forbindelse med en annen arbeidsoperasjon. Det var ikke personell tilstede i området hvor utstyr falt.

23. mars
Equinor
Norne FPSO
En brottsjø slo innover dekk og traff to redningsflåter som er plassert ved redningstrømpestasjonen på SB side forut. Brottsjøen slo også opp døren inn til Inergenrommet på dekk 7 og slo i stykker en ventilasjonskanal som fylte seg med vann og datt ned. Totalt har det kommet inn 4-5000 liter vann. Begge redningsflåtene blåste seg opp og hang fast på skutesiden. Flåtene ble punktert og trukket inn i mekanisk verksted. Kapasiteten til en flåte er 20 personer. Det er fremdeles to redningsflåter tilgjengelig på samme redningstrømpestasjon og to flåter tilgjengelig på tilsvarende stasjon på BB side. POB var 58 på hendelsestidspunktet og en planlegger å ha POB mellom 50 og 60 de nærmeste dagene. To nye flåter er bestilt og er planlagt installert i løpet av kommende uke. Når brottsjøen traff var Hs 10 – 11 m. …. Ref tidligere varsel til Ptil sendt 24.03.19 ang brottsjø som slo innover Norneskipet. Brottsjøen slo blant annet i stykker en ventilasjonskanal som fylte seg med  vann og falt ned i trimrommet. Potensialet for personskade som følge av at denne ventilasjonskanalen falt ned er nå vurdert og funnet å være i kategori rød 2 dvs alvorlig personskade under ubetydelig endrede omstendigheter. Brottsjø hendelsen, inkl ventilasjonskanalen som falt ned, vil bli gransket iht interne rutiner.

21. mars
Equinor
Troll B
Utstyr skulle løftes fra lastedekk M14N og ned i en basket på lastdekk M24S. Lasten var i normal bevegelse og anhuker hjalp til med å styre lasten ned i basket. Da anhuker var ferdig med operasjonen snudde han seg og skulle gå vekk fra lastebærer. Da fikk han smerter i leggen. Sykepleier ble kontaktet for råd. Påfølgende dag hadde han fortsatt smerter og redusert bevegelighet i foten. Involvert person ble derfor sendt I land.

7. mars
Gassco
Nyhamna
Lysarmatur og opphengsbjelke på til sammen 42,8 kg løsnet i område P45 (Ormen Lange målemodul). Etter at gjenstanden løsnet, falt den 2,5-3 meter ned før den ble hengende etter strømkabelen. Avstanden ned til bakkenivå var på ca. 10-12 meter. Ingen skade på personell eller utstyr utover skaden på selve armaturet/bjelken.

28. mars
Gassco
Zeepipe 2A
Melding motatt kl. 18:28 at tråler Linette sitter fast ved Zeepipe IIA (Ca. 100 km vest av Karmøy). Ingen lekkasje detektert, personell ombord (5 stk) er OK. Gasstransport holdes normal. ROV fartøy Skandi Vega var på plass. 22:45. Trålbrett frigjort 01:16

24. mars
Equinor
Tjeldbergodden
En regnhatt påmontert fuglebur på PSV- utløp løsnet trolig under kraftige vindforhold Lørdag eller Søndag 23/24-mars-2019, da vindhastighet var oppe i >30m/s i kastene. Ble funnet på bakkenivå ved tankkulvert på mandagsmorgenen. Fallhøyde fra PSV utløp på ca. 18m Vekt:1,45kg. Det var ingen i området når regnhatten falt. Regnhatten ble funnet i et område hvor områdeoperatørene passerer på runden sine.