Kjetting-Jan leverer brukt kjetting til bølgekraft i Italia
Pressemelding
17. februar 2020
Kjetting-Jan leverer brukt kjetting til bølgekraft i Italia
Pressemelding
17. februar 2020

Et av kravene for å levere i bølgeprosjektet i regi av EU på Sardinia var gjenbruk. Sotra Anchor & Chain vant frem med brukt kjetting.

– For oss er slik gjenbruk både nyttig og lønnsomt. Kjettingen er ikke mindre solid selv om den er brukt. Prosjektet har dessuten større symbolverdi enn den økonomiske verdien på oppdraget, sier daglig leder Jan Vindenes.

Den globale innovasjonen knyttet til nye energikilder ser Vindens som en åpenbar fordel for virksomheten. Kjetting-gründeren har allerede levert kjettinger til vindmølleparker, og på Sardinia i Italia skal Sotra Anchor & Chain ta del i et bølgeprosjekt som skal gi ren energi og rent vann fra havet til innbyggerne i byen Isola Piana.

– Bølgekraften skal konverteres til strøm, samtidig som sjøvannet skal avsaltes og brukes som drikkevann, sier Vindenes. Den nye teknologien skal gi 280.000 kWh og og 28.000 m3 avsaltet vann årlig. Prosjektet finansieres av EU Research & Innovation.

– Den brukte kjettingen gjør at vi kan være med på den grønne bølgen. Vi har alltid konkurrert på pris, mens nå blir også miljø en stadig mer favorisert faktor. Det er ikke vi som har endret oss, men markedet og til vår fordel fordi vi kan gjenbruke i stedet for å produsere nytt, sier Vindenes.