Klargjør seg for letebrønn nord av Gjøa
John Økland
21. oktober 2021
Klargjør seg for letebrønn nord av Gjøa
John Økland
21. oktober 2021

Wellesley Petroleum kan snart spudde Hemispheres-prospektet i lisens 885. De har nå fått boreløyve av Oljedirektoratet. 

Letebrønner skal bores i den nordlige delen av Nordsjøen, 57 kilometer nord av Gjøa. 

Det er estimert en varighet på totalt 91 dager, der 45 dager er til hovedbrønnen. I tillegg kommer 22 dager for brønntest og 24 dager for boring av sidesteg.

Det er Borgland Dolphin som skal bore prospektet for Wellesley.