Kongen utnevner Rønnevik til Ridder av St. Olavs Orden
Pressemelding
14. august 2019
Foto: Bjørn Vidar Lerøen
Kongen utnevner Rønnevik til Ridder av St. Olavs Orden
Pressemelding
14. august 2019

Mannen som fant det gigantiske Johan Sverdrup-feltet utnevnes av H.M. Kongen til Ridder 1. klasse for sin innsats innen petroleumsgeologi.

Hans Christen Rønnevik er en av de virkelige pionerene i norsk olje- og gasshistorie. Han begynte sin karriere i det som den gang het Oljekontoret, hvor han tegnet opp de første sokkelkartene for norsk sokkel. Senere har han bidratt til enorm verdiskaping for samfunnet.

– Han har gjennom flere tiår skapt enorme verdier for landet gjennom sitt utrettelige arbeid med utforsking av norsk sokkel. Han har påvist olje- og gassressurser av en størrelse som geologer verden over bare kan drømme om, sier administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik.

Det var Rønnevik som kom med nøkkelen til å knekke koden for Utsira-høyden i Nordsjøen, noe som blant annet kulminerte i funnet av Johan Sverdrup – et felt med forventede ressurser på 2,2 – 3,2 milliarder fat olje, og som er blant de største på norsk sokkel.

– Men ikke bare har Rønnevik arbeidet med å skape en dypere forståelse for undergrunnen på den norske kontinentalsokkelen som har kommet egne arbeidsgivere til gode, han har også vært en sterk pådriver for deling av informasjon, som igjen har bidratt til å løfte kunnskapsnivået i hele industrien, sier Færøvik.

Du kan lese Petro.no sitt portrettintervju med Rønnevik her!