Kortslutning trolig årsak til brann på Åsgard B

Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Publisert 6. juni 2023

Petroleumstilsynet konkluderer med at den mest sannsynlige og direkte årsaken til brannen i transformatoren på Åsgard B i november i fjor var kortslutning/lysbue forårsaket av svekkelser og/eller degradering av vindingsisolasjonen over tid.

Det melder tilsynet selv.

Det var den 13. november i 2022 at det oppstod røykutvikling og brann som følge av overoppheting og kortslutning/lysbue i en tørrisolert høyspenningstransformator i hjelpesystemområdet på nedre dekk på Åsgard B-innretningen.

Bakenforliggende årsaker til havariet antas å være:

  • Akselerert degradering av viklingsisolasjonen på feilstedet som følge av overoppheting
  • Lokal svikt og partielle utladninger på grunn av transiente overspenninger fra 11 KV-tavlen
  • Eventuelle problemer med konfigurasjonen til systemet for direkte elektrisk røroppvarming kan over tid ha bidratt til svekkelser internt i transformatoren

Transformatoren feilet etter nesten 25 år i drift.

POB på 118 ble raskt gjort rede for og innen 22 minutter. Ingen ble skadet i denne hendelsen. Men det resulterte i produksjonstap.

Tilsynet legger videre til at det ikke vurderer hendelsen til å ha storulykkepotensiale. Dette begrunner det blant annet med at det var lite brennbart materiale i rommet hvor brannen oppstod.

Det er identifisert et avvik, som Equinor nå må håndtere og redegjøre for. Det gjelder oppfølging av og læring etter hendelser.

I tillegg er det observert to forhold, beskrevet som forbedringspunkter. Det gjelder barrierer og svekket brannskille.

-Vi har bedt Equinor innen 12. juni 2023 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert, heter det.

Siste fra forsiden

+

Skal investere 20 milliarder kroner i utbyggingen av Fram Sør

+

Mistet kontroll over helikopteret: – Pilotene var desorienterte

Driften på Mongstad i gang igjen etter brannen

+

Sprakk med 31,5 milliarder kroner – tilbakebetalt på 11 måneder

Brannen på Mongstad skal granskes

+

Dolphin Drilling overtar to Transocean-rigger: – Passer perfekt til vår strategi

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger