Publisert 30. november 2017

Petroleumstilsynet har undersøkt Rowan Norway med hensyn på beredskap og vedlikeholdsstyring på Rowan Stavanger.

Tilsynet identifiserte flere avvik og forbedringspunkt.

Ptil har nå gitt selskapet følgende pålegg:

  • Gjennomgå vedlikeholdsstyringssystemet, inkludert kompetanse og opplæring i bruken av dette slik at dette ivaretar regelverkets krav. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor viktige mangler ved vedlikeholdstyringssystemet ikke er blitt identifisert og fulgt opp.
  • Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det for alle innretninger under Rowans ansvarsområde i Norge, planlegges og utføres nødvendig opplæring og vedlikehold i henhold til regelverkets krav. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp. Denne planen skal oversendes Ptil innen 27.11.2017 sammen med tilbakemeldingen på tilsynsrapporten.

«Før innretninger, som per nå ikke er i operasjon på norsk kontinentalsokkel, tas i bruk på norsk sokkel må Rowan sikre at de kan drives forsvarlig jf. aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger jf. rapportens avsnitt 5.2.», skriver Ptil.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 11.12.2017. 

Siste fra forsiden

Rødt vil avlyse hele havvindsatsingen

+

Ptil skal granske gasslekkasjen på Melkøya

+

Etter skattepakken: Her er Equinors nye prosjektportefølje på norsk sokkel

Boring avsluttet etter 13 dager – bekrefter at brønnen var tørr

Øker subsidiene til Sørlige Nordsjø 2 – kan få opptil 23 milliarder kroner i støtte

+

PGNiG kjøper seg inn i to funn som snart skal avgrenses

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger