Kværner og Aker Solutions tildelt storkontrakter for Northern Lights

Sverre Overå, prosjektdirektør for Northern Lights.(Foto: Arne Reidar Mortensen, Equinor)
Publisert 17. desember 2020

Equinor tildeler to viktige kontrakter til en verdi av 1,3 milliarder kroner i forbindelse med Northern Lights-prosjektet.

Kværner AS er tildelt EPC-kontrakt (prosjektering, anskaffelse og bygging) for landanlegget i Energiparken i Øygarden. Landanlegget skal motta flytende CO2 for mellomlagring og videre eksport via rørledning for permanent lagring under havbunnen. Verdien av kontrakten anslås til om lag 1,05 milliarder norske kroner. Arbeidet planlegges å starte i januar 2021, og planlegges å være fullført innen 1. kvartal 2024.

Aker Solutions AS er tildelt EPC-kontrakt for leveranse av et undervannssystem for injeksjon i CO2-brønnen i Nordsjøen. Kontrakten er tildelt som avrop under rammeavtalen inngått med Equinor i 2017. Verdien av kontrakten er på om lag 250 millioner kroner. Arbeidet vil starte i januar 2021 med installasjon og fullføring i 2023. Kontrakten omfatter også opsjon på utstyr for framtidige brønner.

Northern Lights blir det første av sitt slag – en åpen og tilgjengelig infrastruktur som muliggjør transport av CO2 fra industrielle fangststeder til en terminal i Øygarden for mellomlagring før det transporteres i rørledning for permanent lagring i et reservoar 2600 meter under havbunnen.

– Disse kontraktene er avgjørende for at Northern Lights-prosjektet skal lykkes. Vi ser fram til å samarbeide med Aker Solutions og Kværner slik at vi kan levere på en del av løsningen for å redusere industrielle utslipp, sier Sverre Overå, prosjektdirektør for Northern Lights.

Prefabrikasjon for landanleggene vil bli utført ved Aker Solutions verft på Stord før installasjon på anlegget. Arbeidsomfanget omfatter anlegg ved kaien for import av CO2 fra skip, lagringstanker for mellomlagring av CO2, prosess-systemer for eksport til rørledning, samt utstyr for kontroll og styring av operasjonen.

– Equinor har ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Dette krever at vi sammen med våre leverandører utvikler nye verdikjeder og prosjekter som havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring. Disse prosjektene vil sette leverandørbransjen i stand til å bygge ny kompetanse og vil skape viktig aktivitet og ringvirkninger framover, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Northern Lights-prosjektet utgjør transport- og lagringsdelen av Langskip, den norske regjerings fullskala karbonfangst og -lagringsprosjekt.  Equinor utvikler prosjektet sammen med Shell og Total som likeverdige partnere.

Siste fra forsiden

+

Vurderer salg av Mime Petroleum: – Ikke linket til Balder X-overskridelsen

Nyhetsbyrå: 15 EU-land vil ha makspris på gass

– Kan bli aktuelt å be Nato om hjelp til å beskytte norsk sokkel

Equinor, Vår Energi og Aker BP hever beredskapen i Norge

– Norsk gassforsyning sannsynligvis Europas største sabotasjemål

– Beredskapen på norsk sokkel skjerpes

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger