Kværner vinner milliardavtale på Hod-feltet
Pressemelding
9. juni 2020
Kværner vinner milliardavtale på Hod-feltet
Pressemelding
9. juni 2020

– Aker BP har i dag inngått avtale med Kværner for levering av plattformdekket og stålunderstellet til den normalt ubemannede brønnhodeplattformen på Hod-feltet. Dette er det andre prosjektet for brønnhodeplattform-alliansen som ble etablert våren 2017 mellom Aker BP, Kværner, ABB og Aker Solutions.

Avtalen har en verdi på i underkant av 1 milliard kroner for Kværner, fremgår det av en melding.

Kværners leveranse til Hod vil inkludere fabrikasjonsforberedelser, anskaffelser, fabrikasjon, klargjøring for sjøtransport, samt sammenkobling og

assistanse til ferdigstillelse ute på feltet. Prefabrikasjon i Verdal starter i dag.

Stålunderstellet og plattformdekket skal være klart for levering og utskipning sommeren 2021. Sammenkobling og ferdigstillelse ute på feltet skjer umiddelbart deretter.

I gjennomsnitt vil om lag 250 personer arbeide på prosjektet ved Kværners verksted i Verdal. Aktiviteten vil være høyest høsten 2020 da omtrent

400 personer kommer til å jobbe på prosjektet.

Det estimeres at det totale antall årsverk for hele prosjektet når det leveres til Aker BP kan bli på om lag 5000 årsverk, inkludert alle ringvirkninger.