Lave søkertall for oljestudier – her er statsrådens reaksjon
Redaksjon
28. april 2021
Foto: Tommy Ellingsen, Norsk olje og gass
Lave søkertall for oljestudier – her er statsrådens reaksjon
Redaksjon
28. april 2021

Tallene fra Samordnet opptak viser krisetall for petroleumsutdanningene.

Til petroleumsteknologi i Stavanger søkte 21 førstegangssøkere til 20 studieplasser, mens petroleumsfag ved NTNU hadde 26 førstegangssøkere til 20 studieplasser.

«Hva tror statsråden er årsaken til den lave søkingen, og hva vil statsråden gjøre for å sikre Norges mest verdiskapende sektor tilstrekkelig tilgang til kompetanse i årene fremover?», spurte Roy Steffensen (Frp) i et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Her er et utdrag fra Asheims svar:

Søkningen til petroleumsrelaterte studier har gått jevnt ned siden midten av 2010-tallet. Imidlertid må vi huske på at en rekke ulike studier og kompetanser er relevante for petroleumssektoren, slik som IKT, ingeniør- og en rekke realfaglige utdanninger, bare for å nevne noen. Teknologi er et prioritert område i gjeldende langtidsplan for høyere utdanning og forskning og vi vil fortsette å satse på teknologiske utdanninger fremover.

Regjeringen har nylig lagt frem stortingsmeldingen Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Hovedmålet med stortingsmeldingen er at universiteter og høyskoler utdanner kandidater som både møter dagens kompetansebehov og samtidig kan bidra til å utvikle fremtidens arbeidsliv.

Hele svaret kan du lese her!