Ledelsen kjøper Leirvik og Emtunga ut av Moreld
Pressemelding
9. september 2021
Foto: Thomas Førde
Ledelsen kjøper Leirvik og Emtunga ut av Moreld
Pressemelding
9. september 2021

Ledelsen i Leirvik har sammen med Moreld blitt enige om en management buyout (ledelseskjøp). Gjennom dette havner eierskapet av Leirvik AS på nytt hos lokale eiere.

Helge Gjøsæter er stolt over at den 75 år gamle hjørnesteinsbedriften igjen får et lokalt eierskap:

– Jeg er svært glad for at vi har fått muligheten til å sikre lokalt eierskap av et selskap som har en viktig posisjon i lokalsamfunnet, og som er posisjonert for global vekst av bærekraftige løsninger. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å levere verdensledende kvalitetsløsninger inn mot olje og gass, men også i økende grad inn mot akvakultur og infrastruktur. Med 260 høyst kompetente ansatte, og en endringsvillig organisasjon, så gleder jeg meg til veien videre. Det er også en stor styrke at en samlet ledelse og medinvestorer går inn på eiersiden. Jeg vil også gjerne få takke Moreld for en konstruktiv prosess med et felles mål for selskapets utvikling.

Leirvik AS har en god ordrereserve og er godt posisjonert for det grønne skiftet gjennom mer enn 30 års arbeide med store aluminiumskonstruksjoner. Leirvik sin primære aktivitet har vært knyttet til boligkvarter til olje- og gassmarkedet, og vedlikehold og levetidsforlengelse av disse. I tillegg har man de siste årene utarbeidet nyskapende løsninger for store brokonstruksjoner i aluminium og arbeidet med fremtidens løsninger for akvakultur.

Gjennom oppkjøpet overtas også Emtunga AB i Gøteborg. Emtunga er en internasjonal leverandør av modulariserte boligkvarter til olje & gass, og er godt posisjonert innen farmasøytisk industri og offshore havvind.

Geir Austigard, konsernsjef i Moreld kommenterer: 

– Først og fremst vil vi ønske Helge og hans solide leder-team lykke til; de er selv primus motor i denne fantastiske hjørnestensbedriften, og vi ønsker og unner dem all suksess! Salget av Leirvik AS og Emtunga AB er en del av konsernets strategi om gradvis økt fokus på virksomheter utenfor oljebransjen, samtidig som det er viktig for oss at hver enkelt bedrift i konsernet videreføres på en best mulig måte.