Leiv Eiriksson borer Hurri for Lundin
Redaksjon
21. september 2017
Foto: Ocean Rig
Leiv Eiriksson borer Hurri for Lundin
Redaksjon
21. september 2017

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 7219/12-3 S i lisens PL 533 i Barentshavet.

Brønnen ligger i vestlige del av Barentshavet, ca. 189 km fra nærmeste land som er Sørøya i Finnmark.

Den skal bores av Leiv Eiriksson.

Planlagt borestart er i desember 2017 med en estimert varighet for boreoperasjonen på totalt 122 dager, hvorav 60 dager for boring av hovedbrønn, 30 dager for boring av ett sidesteg og 32 dager for to brønntester gitt funn.